VMware: sistema de virtualització: Accions

Més manuals

ca | es | en

Accions

Fem clic a "Actions", dins del mateix panell on se’ns mostra la informació de les màquines (a dalt a l’esquerra, al costat del nom de la màquina en qüestió). Se’ns desplegarà el següent menú: 

Les accions més comunes a tenir en compte són les marcades amb el requadre de color vermell fosc:

  • Power: Engegar, parar o bé reiniciar (reboot).
  • Guest OS: Aquestes accions afecten al sistema operatiu.
  • Snapshots: Si fem clic a "Take snapshot" es fa una còpia de seguretat de la màquina en aquell instant actual. Si es pren una snapshot i es modifica la màquina erròniament o sense voler-ho es pot recuperar la còpia de seguretat i la màquina tornarà al moment guardat.
  • Open Console: Cal tenir en compte que un cop dins la consola de la màquina virtual el teclat passa a una configuració americana, per la qual cosa la majoria de símbols es troben en tecles diferents.
  • Clone: Clona la màquina (la guarda a configuració – fitxers) a una altra màquina virtual o bé en genera un template
  • Edit Settings: Apareix habilitada però no permet fer cap modificació. Si cal alguna ampliació de recursos, s'ha de contactar amb el servei tècnic.