Usuari de recerca: Inici

Guia per a obtenir un usuari de recerca i el seu funcionament inicial.

Més manuals

ca | es | en

Descripció del servei

Tenir un usuari a la xarxa de recerca del campus (CCP) ens permetrà accedir a servidors o bé a carpetes personals o de xarxa compartides dels nostres projectes de recerca.

Què ens aporta?

  • Usuari únic en entorn Windows i Linux. Amb un sol usuari accedirem als continguts que tinguem en les dos plataformes.
  • Disposició de dades des de qualsevol lloc i en qualsevol moment: els ordinadors amb connexió a Internet poden accedir a la informació de forma segura.
  • Fàcil gestió de permisos i accessos: Ens permet gestionar grups i d’aquesta manera controlar accessos.