Disc en Xarxa: Inici

Més manuals

ca | esen

Descripció del servei

Sota petició prèvia, els usuaris de recerca poden disposar d’unitats en xarxa compartides, exportades pel protocol CIFS (SAMBA), el quals és compatible amb clients de Linux, Unix, Windows i MacOS.

Les unitats de xarxa compartides són espais de treball col·laboratius on el grup d'usuaris comparteix aquests drets de lectura, escriptura, modificació i fins i tot d'eliminació. Aquestes unitats estan desplegades a les cabines:

  • NETAPP: Només usuaris que pertanyin al grup estaran autoritzats a accedir i modificar el recurs identificat per l’adreça disk.dtic.upf.edu.
  • LENOVO: Emmagatzematge dels datasets del grup de recerca i els homes del clúster. Només usuaris que pertanyin al grup estaran autoritzats a accedir i modificar el recurs identificat per l’adreça samba.ccp.upf.edu.

A continuació teniu més detall de les diferències:

Unitat en xarxa Contingut Còpia de seguretat  Control d'accés
Cabina NETAPP Dades del grup Incremental diari, total setmanal, retenció de 2 setmanes de la còpia a disc

Per grup d’usuaris

Cabina LENOVO

Dades del grup

(datasets)

No en té Permisos de lectura i escriptura pels usuaris del grup, la resta tenen permisos de lectura 
Cabina LENOVO Dades individual (home HPC) No en té Individual

Avantatges

El disc en xarxa presenta alguns avantatges vers els discs locals dels ordinadors:

  • Disposició de dades des de qualsevol lloc i en qualsevol moment: qualsevol ordinador amb connexió a Internet pot accedir a la informació de forma segura.
  • Permisos sobre el sistema de fitxers: l’accés als arxius està protegit per contrasenya.
  • Quota: no existeix cap quota per la utilització del servei.
  • Còpia de seguretat: es realitza una còpia de seguretat dels continguts del disc en xarxa cada nit.

Inconvenients

Tot i això el servei també presenta alguns inconvenients:

  • Velocitat: El disc local sempre serà més eficient que el disc en xarxa.
  • Necessitat VPN o xarxa corporativa: El servei SAMBA no funciona sense aquest tipus de connexió.