Drets d'autor i materials docents: Utilització de materials de qualsevol format

Com utilitzar continguts dels recursos electrònics?

Quins?

Podeu incloure continguts dels recursos electrònics subscrits per la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra als vostres materials docents.


En quins casos?

A Condicions d'ús dels recursos electrònics podreu localitzar aquells recursos que permeten reproduir documents als vostres materials docents -citant-ne l'autoria- mentre es consultin a través de l'Aula Global.

Si no teniu autorització, podeu fer un enllaç des del vostre material a la base de dades o al document concret del vostre interès, o bé, reproduir-hi fragments d'acord amb el dret de citació.

Si voleu publicar els vostres materials docents fora de l'Aula Global, per exemple a l' e-Repositori a Internet, no podreu incloure-hi els materials extrets de les bases de dades subscrites per la UPF (si no és que el seu ús respon al dret de citació). Sempre podeu, però, substituir la reproducció dels textos per una referència bibliogràfica i, en el seu cas, l'enllaç al recurs.

Com utilitzar les obres de domini públic?

Què són?

Són obres que tenen els drets d'explotació extingits i, per tant, poden ser utilitzades lliurement sempre que es respecti l'autoria i la integritat de l'obra. Les obres passen a domini públic 70 anys després de la mort del seu autor (per als autors morts amb anterioritat a 1987, el termini són 80 anys).

També formen part del domini públic les lleis, les sentències dels tribunals i les seves traduccions oficials.


Com?

Podeu fer un ús lliure de totes aquelles obres que siguin de domini públic, tot respectant la menció d'autoria.

Podeu, per exemple, copiar-les, penjar-les a l'Aula Global i passar-ne còpia als estudiants.


Consulta més informació en la infografia sobre el domini públic.

Com utilitzar les obres amb llicències Creative Commons?

Què són?

Són un conjunt de llicències que especifiquen les condicions de reutilització i de distribució de les obres (sobretot s'utilitzen a obres difoses per Internet).  El seu objectiu és proveir una eina jurídica que garanteixi la protecció dels drets d'autor i que alhora faciliti la difusió de les creacions científiques i artístiques. Els autors les poden incorporar gratuïtament a les seves obres per autoritzar certs usos de forma universal i gratuïta. Actualment hi ha sis tipus de llicències possibles.

Podeu consultar a: L’accés obert i les llicències Creative Commons


Com?

Per elaborar els vostres materials podeu utilitzar obres que s'hagin difós amb una llicència Creative Commons o similars (per exemple, GNU General Public License, per a programes d'ordinador). Cal anar en compte si us obliguen a difondre els vostres materials docents amb les mateixes condicions (en aquest cas caldria posar la mateixa llicència als vostres materials docents) o si no permeten fer obres derivades (podreu penjar i visualitzar l'obra a l'Aula Global, però no modificar-la, per exemple, traduint-la a un altre idioma).

Per buscar materials amb llicències Creative Commons consulteu CC Search.

Per buscar materials amb llicències similars podeu utilitzar la cerca avançada de Google i triar l'opció de "drets d'ús" que millor us convingui.


Si voleu difondre els vostres materials docents amb una llicència Creative Commons podeu consultar com fer-ho a "Choose a License"

Dret de citació

Què és?

Podeu incloure en una obra pròpia (per exemple, en un power-point, en un vídeo fet per vosaltres) fragments d'obres alienes ja divulgades (o, senceres, en el cas de les imatges)


Com?

Cal reproduir els fragments o les imatges fidelment;

  • Els fragments han de ser pertinents i segons la mida necessària d'acord amb la finalitat de citació, anàlisi o comentari (no poden ser la part substancial de la vostra obra, ha de tenir més entitat el vostre text que el fragment reproduït)
  • La finalitat última ha de ser docent o d'investigació;
  • Cal indicar la font i l’autoria dels fragments o imatges reproduïdes;
  • No s’ha de causar un perjudici injustificat als interessos legítims dels autors ni a l’explotació normal de les obres

Consulteu l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual