Drets d'autor i materials docents: Utilització de materials impresos (llicència d'usos digitals de CEDRO-VEGAP)

Utilització de materials impresos

A més dels recursos anteriors (apartat Utilització de materials de qualsevol format), el professorat de la UPF podeu reproduir, distribuir a classe, o incorporar a l'Aula Global per a consulta i ús dels estudiants de la Universitat, articles de revista sencers, fins a un capítol o el 10 % d'un mateix llibre. Les reproduccions han d'anar acompanyades amb la seva corresponent cita de la font.

Aquest ús respon al que estableix la legislació de propietat intel·lectual, i a l’acord signat per la UPF amb les entitats de gestió CEDRO-VEGAP com a conseqüència de les negociacions dutes a terme per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). 

Us demanem que si no heu vingut a La Factoria, ens comuniqueu a través d'aquest formulari les obres reproduïdes, per tal que els seus titulars puguin ser compensats.

Cal tenir en compte que:

  • Si voleu reproduir a l'Aula Global més d'un 10% d'un llibre o un document encara no divulgat (per exemple: tesis, treballs de recerca, etc.), caldrà demanar l'autorització als seus titulars. 
  • No es poden realitzar compilacions de fragments d’obres o imatges (per exemple, power-points que només continguin reproduccions de documents o imatges), altrament cal demanar autorització als titulars corresponents. Tampoc es poden reproduir ni penjar a l’Aula Global fragments de partitures ni d’obres d’un sol ús, com els llibres d’exercicis, sense autorització dels titulars.

Si voleu publicar els vostres materials docents fora de l'Aula Global, per exemple a l' e-Repositori a Internet, no podreu incloure-hi els materials que hagueu posat en virtut de la llicència signada amb CEDRO-VEGAP (si no és que el seu ús respon al dret de citació). Sempre podeu, però, substituir la reproducció dels textos per una referència bibliogràfica i, en el seu cas, l'enllaç al recurs.