Drets d'autor i materials docents: Utilització de materials sonors o audiovisuals

Utilització de materials sonors o audivisuals

Podeu reproduir, emetre a classe o incloure a l’Aula Global extractes o porcions quantitativament poc rellevants d’obres sonores o audiovisuals d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual (article 32.3). Queden excloses les compilacions de fragments d'obres. Com qualsevol excepció als drets dels autors, aquests usos no poden causar un perjudici injustificat als interessos legítims dels titulars, ni a l'explotació normal de les obres.

Més enllà d’aquí, si no es tracta d’obres incloses en els supòsits contemplats a l’apartat Utilització de materials de qualsevol format, cal obtenir la corresponent autorització dels titulars dels drets sobre les obres.