Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics: Condicions d'ús

Descripció

La Biblioteca de la UPF contracta recursos d'informació electrònics únicament amb finalitats acadèmiques, per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la UPF: estudiants de grau i de postgrau, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. Qualsevol altra persona que vulgui consultar els recursos electrònics cal que s'adreci al taulell d'informació bibliogràfica de qualsevol de les seus de la Biblioteca.

D'altra banda, recorda que cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual (consulta la norma reguladora). És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.

A continuació trobaràs una taula on es recull informació més concreta sobre l’ús de recursos electrònics específics (bases de dades, portals de revistes electròniques, etc.) subscrits per la Biblioteca o el CSUC i que han requerit la signatura d’una llicència d’ús. En el cas de recursos subscrits consorciadament a través del CSUC, enllacem directament a la informació facilitada per aquest, que entre d'altres inclou les Condicions d'ús. Els recursos estan ordenats alfabèticament per títol i la taula segueix el model següent:

Feu Control + F per tal de buscar el títol del recurs en aquesta pàgina.

AACR Journals: American Association for Cancer Research

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Gravar i imprimir: Sí, però mai números de revista sencers

ABI/INFORM Complete

ACM Digital Library

Agència Catalana de Notícies

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF 
 • Text de la llicència [PDF]

ALPSP: Learned Journals Collection

 • Ús per a material docent: Sí, sempre i quan no se’n faci un ús comercial i s’esborrin els documents reproduïts un cop ja no siguin utilitzats en la docència
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques dins del mateix país i només amb finalitats de recerca, estudi personal i mai per a ús comercial
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

AMA Manual of Style

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 3

AMADEUS (Analyse Major Databases from European Sources)

 • Ús per a material docent: 
 • Préstec interbibliotecari: No 
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

American Chemical Society (ACS)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només per a biblioteques d'institucions no comercials (una mateixa institució no pot demanar més de 5 còpies a l'any del mateix document) i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impresa, mai electrònica dels documents
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí

American Society for Microbiology

Annual Reviews

 • Ús per a material docent: 
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o digital però d'acord amb les normes CONTU dels Estats Units d'Amèrica
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

Anuari ACICSA (Anuari Català d'Indústria, Comerç, Serveis i Administració)

 • Ús per a material docent: Sí
 • Préstec interbibliotecari: Sí
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència

Aranzadi Instituciones

Beck Online

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF 
 • Text de la llicència [PDF]

Blood

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència

BMJ (British Medical Journal)

 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar els documents copiats un cop deixin de ser utilitzats per a la docència
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials i només en format paper. En tot cas, només es poden fer servir sistemes electrònics, tipus ARIEL, on s’elimina el fitxer un cop s’ha imprès l’article
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència

CAIRN

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan se'n faci un ús per recerca, estudi privat i mai comercial.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Només per a ús en l'ensenyament, la recerca o l'estudi privat i mai revistes senceres.
 • Text de la llicència [PDF]

Caliber

 • Ús per a material docent: Sí. Caldrà esborrar els materials inclosos un cop ja no s’utilitzin en la docència
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

Cambridge University Press

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Mineria de dades: Els usuaris autoritzats poden descarregar, extreure, emmagatzemar i indexar els documents de la base de dades amb fins de TDM només dins de projectes de recerca no comercial i poden pujar, carregar, integrar i analitzar els resultats de TDM en els seus dispositius personals o en la xarxa segura de la UPF, sempre que es faci un enllaç als documents en el servidor de Cambridge University Press. Les còpies dels documents emmagatzemades localment hauran de ser esborrades un cop finalitzat el projecte de recerca. Els usuaris autoritzats poden utilitzar els resultats de la seva TDM en la seva recerca i permetre que els resultats de la seva TDM estiguin disponibles a web externes, sempre que no es posi a disposició cap document o fragment de document (exepte si ho permet alguna excepció legal). Els usuaris autoritzats no poden utilitzar els resultats de la seva TDM en cap activitat, amb tercers o de cap manera que pugui competir amb serveis o productes de Cambridge University Press.

Cell Press

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques que no tinguin finalitats comercials i que siguin del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

Century Journals Project Database (CJP)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 2
 • Text de la llicència [PDF]

China Academic Journals (CAJ)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 3
 • Text de la llicència [PDF]

Communication Abstracts

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí
 • Gravar i imprimir: Només per a ús en l'ensenyament, la recerca o l'estudi privat i mai per a usos comercials.
 • Text de la llicència [PDF]

Communications Source (EBSCO)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Consumer Health

CSIC (ICYT, ISOC, IME, CIRBIC)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Current Topics in Developmental Biology (Elsevier Book Series Titles)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, de capítols de llibre i per a biblioteques no comercials i del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Text de la llicència [PDF]

Datamonitor 360 (Marketline Business Information Centre)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Dictionnaire La Curne de Sainte-Pelaye de l'Ancien Langage Français (Dictionnaire Historique de l'Ancient Langage Français)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

e-Library (Elsevier)

eBook Collection (EBSCOhost antiga Netlibrary)

EBook Library (EBL)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Accés restringit a la comunitat universitària de la UPF
 • Gravar i imprimir: Es pot imprimir fins a un 20% del llibre o capítol prestat per a ús personal, i fer un "copiar-enganxar" com a màxim d'un 5% del document o capítol prestat (aquestes funcions estan controlades pel proveïdor). Si es consulta en línia, l'usuari rep un missatge d'avís quan sobrepassa el límit i, en cas que sigui possible, se li ofereix la possibilitat de pagar per l'excés; si la consulta es fa un cop baixat el document (per un límit temporal), si l'usuari excedeix el límit, se li reduiran o eliminaran les possibilitats d'impressió i gravació als següents documents que es baixi.

EBSCO

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

EconLit

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Effect-IT

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Emerald e-Books Business, Management and Economics Collection

 • Ús per a material docent: Sí, però només es poden reproduir parts de llibres
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Emerald Managment XTRA 111

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, a biblioteques del mateix país, en format paper, o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitats

Enfermeria al dia

ERIC

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

European Political Science

 • Ús per a material docent: Es poden passar als estudiants reproduccions d'articles en paper (no en versió digital)
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Factiva

 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció de documents sempre i quan es faci de manera ocasional, es citin les fonts, s'indiqui que els documents s'han extret de Factiva i s'eliminin els fitxers un cop ja no s'utilitzin per a la docència
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 6

Fonoteca de la Universitat Jaume I

Food Science & Technology Abstracts (FSTA)

Fundación Banco Santander (e-Books)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Es poden descarregar a un lector d'ePub; no es poden imprimir ni de forma íntegra ni parcial.

Gale Virtual Reference Library

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Le Grand Robert

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

Health & Medical Collection

HeinOnline

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Hindawi Publishing Corporation

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Humanities Full Text (EBSCO)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

IEEE Xplore

 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció en paper d'articles per tal de facilitar-los als estudiants
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 40

Informa Healthcare

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Es permet la còpia i transmissió d'articles a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

International Financial Reporting Standards (International Accounting Standards Board)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan no se'n faci un ús comercial
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Gravar i imprimir: No és possible fer més de cinc còpies d'una mateixa norma, ni més de 10 còpies de fragments de normes (els fragments no poden superar un 25% del tamany d'una norma)
 • Text de la llicència [PDF]

ISI Web of Science (WOS)

JAMA

 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar de la intranet docent el material reproduït un cop finalitzat el curs
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb finalitats de recerca o d'estudi individual, mai comercial. La biblioteca receptora no pot quedar-se cap còpia dels documents rebuts
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

JSTOR

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Langenscheidt Online Wörterbuch

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

LAPOP (Latin American Public Opinion Project)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No
 • Text de la llicència [PDF]

Lecture Notes in Computer Science

Lecture Notes in Mathematics

 • Ús per a material docent: Sí.
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques no comercials per a finalitats educatives, científiques o de recerca personal.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Linguistics and Language Behaviour Abstracts

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

LINK TV

 • Ús per a material docent: Es poden utilitzar les dades per a la realització d'exercicis pels estudiants
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

MathSciNet

Media Intelligence Center

 • Ús per a material docent: Sí, en la mesura necessària per la finalitat docent, no comercial, i sempre que no es causi un perjudici injustificat als titulars dels drets ni a l'explotació normal de la base de dades. Cal citar la font.
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

MIT Press Journals

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Text de la llicència [PDF]

MITECS: MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

MLA International Bibliography

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

MyiLibrary

Nature

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper i per a biblioteques d'institucions no comercials
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Nature Archives

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper i per a biblioteques d'institucions no comercials
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

New England Journal of Medicine (NEJM)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb biblioteques del mateix país. Es poden sol·licitar articles en qualsevol format, però en cas d'enviament digital, la biblioteca destinatària ha d'eliminar el fitxer i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impressa
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Ovid

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Oxford Art Online (inclou Grove Dictionary of Art Online)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 3
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford English Dictionary Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford Journals (OUP)

Oxford Music Online (inclou New Grove Dictionary of Music and Musicians Online)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 1
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford Reference Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Oxford Scholarship Online (OSO)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: En el format PDF es pot gravar o imprimir com a màxim un 5% de les pàgines totals d'un mateix llibre, o bé un únic capítol de llibre (encara que superi el límit del 5%).
 • Usuaris simultanis: 1 usuari (mòdul de Lingüística: usuaris il·limitats)
 • Text de la llicència [PDF]
 • Text de la llicència (Linguistics) [PDF]

El País.es

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 10 usuaris
 • Text de la llicència

Palgrave Connect (Languag & Linguistic Colletion)

 • Ús per a material docent: Sí, amb un màxim d'un capítol per llibre, per reproduir més quantitat cal demanar autorització (recorda que sempre es pot fer un enllaç des del material docent al llibre que interessi)
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només en format paper i a biblioteques d'institucions que no tinguin finalitats comercials
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Palgrave MacMillan Journals

 • Ús per a material docent: Sí.
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques no comercials per a finalitats educatives, científiques o de recerca personal.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Periodicals Archive Online

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan no s'utilitzi per evitar subscriure títols per les biblioteques sol·licitants. Alguns títols, a més, tenen condicions particulars
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Sí, per a ús personal
 • Text de la llicència [PDF]

Periodicals Index Online (PCI full text)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 4

Le Petit Robert

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Usuaris simultanis: 15
 • Text de la llicència [PDF]

Pion Environment and Planning

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Project MUSE

 • Ús per a material docent: No en format electrònic, però es poden passar còpies de documents en paper als alumnes.
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Proteome Bioknowledge Library

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

Psychology & Behavioral Sciences Collection

PsycInfo

Referex

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí només per a biblioteques espanyoles que no pertanyin a entitats comercials.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Royal Society of Chemistry

Safari Tech Books Online

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 6

Sage Journals Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o en format digital sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Sales & marketing source

ScienceDirect (inclou també Handbooks of Statistics, Handbooks in Economic Series i Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology eBooks)

SciFinder Scholar (CAS SciFinder Scholar, Chemical Abstracts Service SciFinder Scholar)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Gravar i imprimir: Sí, però limitat a 5000 registres per cerca
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Scopus

SpringerLink

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

SpringerLink e-Books

 • Ús per a material docent: Només es poden reproduir parts raonables de llibres per a incorporar-los als materials docents
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Gravar i imprimir: No es poden fer còpies completes de llibres

Statista.com

SpringerLink Historical Archives: Mathematics (Springer Journal Online Archive)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Teacher Reference Center

Tirant Biblioteca Virtual

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només de quantitats insubstancials de materials, per a ús personal o de recerca, ja sigui acadèmica, formativa o científica.
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No, només usuaris autoritzats de la UPF
 • Gravar i imprimir: Sí, però limitat a parts raonables dels materials
 • Text de la llicència [PDF]

Taylor & Francis

Termium Plus

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No, només usuaris autoritzats de la UPF
 • Gravar i imprimir: Sí, però només amb finalitats de recerca, docents o d'estudi personal
 • Text de la llicència [PDF]

Torrosa (Casalini) - Il Mulino

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí però a través de còpia impresa enviada per correu, fax o sistema electrònic segur de transmissió, tipus Ariel d'acord amb les normes CONTU
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Condicions generals[PDF]
 • Text de la llicència [PDF]

VLEX

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

WARC

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Altres: Afegir a les reproduccions la menció de drets següent: "© and database right Warc and/or its licensors 20[//]. All warranties and liabilities disclaimed to the fullest extent permitted by law"
 • Condicions d'ús
 • Text de la llicència [PDF]

World Scientific

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Condicions d'ús

Wiley Interscience (Blackwell Synergy, Current Protocols)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat

Llegenda

Ús per a material docent:

 • Un NO en aquest apartat significa exclusivament que no es poden reproduir íntegrament documents del recurs per a utilitzar-los com a material docent (per exemple, penjar un article de revista a la intranet docent) sense demanar-los permís.
 • Ara bé, sí que es poden fer enllaços a documents concrets des dels materials docents o reproduir-hi fragments, d’acord amb el dret de cita. Consulta també: Els Drets d'autor i els materials docents.

Préstec interbibliotecari: 

Indica si altres biblioteques poden sol·licitar còpies de documents del recurs. A vegades cal acomplir condicions concretes.

Accés usuaris externs / autoritzats:

L’accés als recursos pot estar restringit a la comunitat universitària de la UPF. L’accés dels usuaris externs o autoritzats en cas d’estar permès només pot realitzar-se des de les instal·lacions de la Biblioteca.

Gravar i imprimir:

Només hem afegit aquest apartat quan existeix alguna restricció específica referent a la possibilitat d’imprimir i/o gravar.

Usuaris simultanis:

Es refereix al número d’usuaris que poden fer ús del recurs al mateix temps. No sempre està previst.