Skip to Main Content

Bases de dades, revistes electròniques i llibres electrònics: Condicions d'ús

Biblioteca digital

Descripció

La Biblioteca de la UPF contracta recursos d'informació electrònics únicament amb finalitats acadèmiques, per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la UPF: estudiants de grau i de postgrau, personal docent i investigador, i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. Qualsevol altra persona que vulgui consultar els recursos electrònics cal que s'adreci al taulell d'informació bibliogràfica de qualsevol de les seus de la Biblioteca.

D'altra banda, recorda que cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual (consulta la norma reguladora). És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.

A continuació trobaràs una taula on es recull informació més concreta sobre l’ús de recursos electrònics específics (bases de dades, portals de revistes electròniques, etc.) subscrits per la Biblioteca o el CSUC i que han requerit la signatura d’una llicència d’ús. En el cas de recursos subscrits consorciadament a través del CSUC, enllacem directament a la informació facilitada per aquest, que entre d'altres inclou les Condicions d'ús. Els recursos estan ordenats alfabèticament per títol i la taula segueix el model següent:

Feu Control + F per tal de buscar el títol del recurs en aquesta pàgina.

AACR Journals: American Association for Cancer Research

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Gravar i imprimir: Sí, però mai números de revista sencers

Agència Catalana de Notícies

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF 
 • Text de la llicència [PDF]

American Chemical Society (ACS)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només per a biblioteques d'institucions no comercials (una mateixa institució no pot demanar més de 5 còpies a l'any del mateix document) i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impresa, mai electrònica dels documents
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí
 • Condicions d'ús i accés a la llicència

American Society for Microbiology

Annual Reviews

 • Ús per a material docent: 
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o digital però d'acord amb les normes CONTU dels Estats Units d'Amèrica
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

Beck Online

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF 
 • Text de la llicència [PDF]

BMJ (British Medical Journal)

 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar els documents copiats un cop deixin de ser utilitzats per a la docència
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials i només en format paper. En tot cas, només es poden fer servir sistemes electrònics, tipus ARIEL, on s’elimina el fitxer un cop s’ha imprès l’article
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència

CAIRN

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan se'n faci un ús per recerca, estudi privat i mai comercial.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Només per a ús en l'ensenyament, la recerca o l'estudi privat i mai revistes senceres.
 • Text de la llicència [PDF]

Cambridge University Press

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Mineria de dades: Els usuaris autoritzats poden descarregar, extreure, emmagatzemar i indexar els documents de la base de dades amb fins de TDM només dins de projectes de recerca no comercial i poden pujar, carregar, integrar i analitzar els resultats de TDM en els seus dispositius personals o en la xarxa segura de la UPF, sempre que es faci un enllaç als documents en el servidor de Cambridge University Press. Les còpies dels documents emmagatzemades localment hauran de ser esborrades un cop finalitzat el projecte de recerca. Els usuaris autoritzats poden utilitzar els resultats de la seva TDM en la seva recerca i permetre que els resultats de la seva TDM estiguin disponibles a web externes, sempre que no es posi a disposició cap document o fragment de document (exepte si ho permet alguna excepció legal). Els usuaris autoritzats no poden utilitzar els resultats de la seva TDM en cap activitat, amb tercers o de cap manera que pugui competir amb serveis o productes de Cambridge University Press.
 • Condicions d'ús

CAS SciFinder

Cell Press

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques que no tinguin finalitats comercials i que siguin del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí 
 • Text de la llicència [PDF]

Century Journals Project Database (CJP)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 2
 • Text de la llicència [PDF]

China Academic Journals (CAJ)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 3
 • Text de la llicència [PDF]

ClinicalKey Student Medicine

Clinicalkey Student Nursing Spain

Communication Source (EBSCO)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Company of Biologist

Current Topics in Developmental Biology (Elsevier Book Series Titles)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, de capítols de llibre i per a biblioteques no comercials i del mateix país
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Text de la llicència [PDF]

eBook Collection (EBSCOhost antiga Netlibrary)

EBSCO

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

EconLit

Elsevier Handbooks Economic

Emerald Insight

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, a biblioteques del mateix país, en format paper, o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitats
 • Condicions d'ús

ERIC

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Condicions d'ús

European Political Science

 • Ús per a material docent: Es poden passar als estudiants reproduccions d'articles en paper (no en versió digital)
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Factiva

 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció de documents sempre i quan es faci de manera ocasional, es citin les fonts, s'indiqui que els documents s'han extret de Factiva i s'eliminin els fitxers un cop ja no s'utilitzin per a la docència
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 6
 • Condicions d'ús i accés a la llicència

Fonoteca de la Universitat Jaume I

Fundación Banco Santander (e-Books)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Es poden descarregar a un lector d'ePub; no es poden imprimir ni de forma íntegra ni parcial.

Gale Research Complete

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Sí (in situ)
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Text de la llicència [PDF]

Le Grand Robert

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

HeinOnline

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

IEEE Xplore

 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció en paper d'articles per tal de facilitar-los als estudiants
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 40
 • Condicions d'ús i accés a la llicència

Informa Healthcare

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Es permet la còpia i transmissió d'articles a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Llicència

JAMA

 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar de la intranet docent el material reproduït un cop finalitzat el curs
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb finalitats de recerca o d'estudi individual, mai comercial. La biblioteca receptora no pot quedar-se cap còpia dels documents rebuts
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Text de la llicència [PDF]

JSTOR

Langenscheidt Online Wörterbuch

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

LAPOP (Latin American Public Opinion Project)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No
 • Text de la llicència [PDF]

Lecture Notes in Computer Science

MDPI

Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

MIT Press Journals

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Text de la llicència [PDF]

MITECS: MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

MLA International Bibliography

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Nature

Nature Archives

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper i per a biblioteques d'institucions no comercials
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text llicència [PDF]

New England Journal of Medicine (NEJM)

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb biblioteques del mateix país. Es poden sol·licitar articles en qualsevol format, però en cas d'enviament digital, la biblioteca destinatària ha d'eliminar el fitxer i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impressa
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Orbis

 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No
 • Usuaris simultanis: 99
 • Text de la llicència [PDF]

Ovid

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Oxford Art Online (inclou Grove Dictionary of Art Online)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 3
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford English Dictionary Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford Music Online (inclou New Grove Dictionary of Music and Musicians Online)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: 1
 • Text de la llicència [PDF]

Oxford Reference Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Oxford Scholarship Online (OSO)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: En el format PDF es pot gravar o imprimir com a màxim un 5% de les pàgines totals d'un mateix llibre, o bé un únic capítol de llibre (encara que superi el límit del 5%).
 • Usuaris simultanis: 1 usuari (mòdul de Lingüística: usuaris il·limitats)
 • Text de la llicència [PDF]
 • Text de la llicència (Linguistics) [PDF]

Palgrave Connect (Languag & Linguistic Colletion)

 • Ús per a material docent: Sí, amb un màxim d'un capítol per llibre, per reproduir més quantitat cal demanar autorització (recorda que sempre es pot fer un enllaç des del material docent al llibre que interessi)
 • Préstec interbibliotecari: Sí, només en format paper i a biblioteques d'institucions que no tinguin finalitats comercials
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Palgrave Journals

Periodicals Archive Online

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan no s'utilitzi per evitar subscriure títols per les biblioteques sol·licitants. Alguns títols, a més, tenen condicions particulars
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Gravar i imprimir: Sí, per a ús personal
 • Text de la llicència [PDF]
 • Llicència consorciada

Periodicals Index Online (PCI full text)

Le Petit Robert

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF
 • Usuaris simultanis: 15
 • Text de la llicència [PDF]

Project MUSE

 • Ús per a material docent: No en format electrònic, però es poden passar còpies de documents en paper als alumnes.
 • Préstec interbibliotecari:
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Proquest

Psychology & Behavioral Sciences Collection

 • Condicions d'ús

Referex

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí només per a biblioteques espanyoles que no pertanyin a entitats comercials.
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Refinitiv

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats: No
 • Text de la llicència [PDF]

Sage Journals Online

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o en format digital sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Condicions d'ús i accés a la llicència

Web of Science (WOS)

ScienceDirect (inclou també Handbooks of Statistics, Handbooks in Economic Series i Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology eBooks)

Scopus

SpringerLink

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Condicions d'ús i accés a la llicència

SpringerLink e-Books

 • Ús per a material docent: Només es poden reproduir parts raonables de llibres per a incorporar-los als materials docents
 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Gravar i imprimir: No es poden fer còpies completes de llibres
 • Condicións d'ús i accés a la llicència

SpringerLink Historical Archives: Mathematics (Springer Journal Online Archive)

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:

Teacher Reference Center

Torrosa (Casalini) - Il Mulino

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí però a través de còpia impresa enviada per correu, fax o sistema electrònic segur de transmissió, tipus Ariel d'acord amb les normes CONTU
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Condicions generals[PDF]
 • Text de la llicència [PDF]

VLEX

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Condicions d'ús

WARC

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: No
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Altres: Afegir a les reproduccions la menció de drets següent: "© and database right Warc and/or its licensors 20[//]. All warranties and liabilities disclaimed to the fullest extent permitted by law"
 • Condicions d'ús
 • Text de la llicència [PDF]

Wiley Interscience

 • Ús per a material docent:
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Usuaris simultanis: Il·limitat
 • Llicència consorciada

World Scientific

 • Ús per a material docent: No
 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper
 • Accés usuaris externs / autoritzats:
 • Text de la llicència [PDF]

Llegenda

Ús per a material docent:

 • Un NO en aquest apartat significa exclusivament que no es poden reproduir íntegrament documents del recurs per a utilitzar-los com a material docent (per exemple, penjar un article de revista a la intranet docent) sense demanar-los permís.
 • Ara bé, sí que es poden fer enllaços a documents concrets des dels materials docents o reproduir-hi fragments, d’acord amb el dret de cita. Consulta també: Els Drets d'autor i els materials docents.

Préstec interbibliotecari: 

Indica si altres biblioteques poden sol·licitar còpies de documents del recurs. A vegades cal acomplir condicions concretes.

Accés usuaris externs / autoritzats:

L’accés als recursos pot estar restringit a la comunitat universitària de la UPF. L’accés dels usuaris externs o autoritzats en cas d’estar permès només pot realitzar-se des de les instal·lacions de la Biblioteca.

Gravar i imprimir:

Només hem afegit aquest apartat quan existeix alguna restricció específica referent a la possibilitat d’imprimir i/o gravar.

Usuaris simultanis:

Es refereix al número d’usuaris que poden fer ús del recurs al mateix temps. No sempre està previst.