Drets d'autor i materials docents: Com m'afecten

Els drets d'autor

Són uns drets que es reconeixen als autors sobre les seves obres originals, un cop expressades. Qualsevol obra original, una vegada expressada, es troba protegida per la Llei de la propietat intel·lectual (LPI).

Digitalització

La digitalització i la incorporació de documents d'altres persones als vostres materials docents, a l'Aula Global o als repositoris, s'ha de portar a terme d'acord amb la LPI.

Per a quins materials és necessari?

  • Per a documents digitalitzats.
  • Per a obres que hagis d'incorporar als materials docents.
  • Per incorporar obres a l'Aula Global.
  • Per incorporar obres a repositoris.