Publicar en accés obert: Setmana de l'accés obert 2021

Setmana de l'accés obert del 25 al 29 d'octubre del 2021

EUTOPIA Webinar

EUTOPIA-TRAIN webinar. Why Open Science and where to get started? 
Experts internacionals explicaran bones pràctiques de la ciència oberta.

 • Data: Dilluns 25 d'octubre de 14:30-16:00 
 • Ponents:
  • Jean-Claude Burgelman, Professor of Open Science Policy, Vrije Universiteit Brussel
  • Hugh Shanahan, Professor of Open Science, Royal Holloway University, London
  • Antica Culina, Researcher, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW); Coordinator, SPI-Birds Network & Database
 • Aquest webinar s'impartirà via Zoom en anglès. Tingueu en compte que el webinar s'enregistrarà.
 • Inscripció

Via ràpida cap a l'accés obert

Presentem les següents novetats i millores relacionades amb la publicació científica en accés obert a la UPF:

Via ràpida cap a l'accés obert a la UPF

APC gratuïtes per publicar els articles científics en accés obert
El PDI de la UPF gaudeix d’avantatges per publicar en obert

Gràcies als nous contractes (acords transformatius) que s’han negociat amb les editorials científiques American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer i Wiley, a la UPF disposem d’APC (Article Processing Charge) gratuïtes per publicar en accés obert a moltes revistes d’aquestes editorials.
Qualsevol PDI que compleixi aquestes dues condicions, que signi amb filiació UPF i que sigui autor de correspondència, pot optar a beneficiar-se'n.

Més informació:

Publica més fàcil a l'e-Repositori 

S’ha millorat el circuit per a la publicació científica a l'e-Repositori. A partir d’ara es potencia el dipòsit dels articles en el moment de l’acceptació per part de l’editor i no en el de la publicació. 

En el moment que l’editorial confirma al PDI l’acceptació de la publicació d’un article, independentment de les condicions (tancat, obert, amb APC gratuïta o de pagament), ha de: 

 1. Entrar a la intranet del PPC i informar de les dades bàsiques de la publicació. 
 2. Adjuntar la versió postprint (o Author’s Accepted Manuscript).

La Biblioteca fa totes les comprovacions necessàries i publica l’article a e-Repositori en accés obert o embargat i s’actualitza tota la publicació a:

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Portal de Producció Científica (PPC)
 • Pàgines web personals, de grups o de les UCA
 • Guia d’experts de la UPF
 • Portal de Recerca de Catalunya (PRC)

La UPF té els millors indicadors de publicació en accés obert de les universitats catalanes, però estem lluny d’aconseguir que el 100% de la publicació finançada amb fons públics estigui en obert. Amb aquestes millores es vol aconseguir augmentar el percentatge i complir amb els requeriments de les entitats finançadores.

Podeu trobar més informació a:

Més informació:

L'accés obert a la UPF en xifres

El darrer any hi hagut un increment de documents a l'e-Repositori de més del 15% fins arribar a un total de 24.509 documents  (entre els quals, 10.534 articles, congressos i llibres, 2.416 working papers, 2.630 tesis i 273 datasets). 

Segons l'Observatori de l'accés obert que conté dades de les universitats des de l’any 2011 al 2020, a la UPF tenim també uns bons resultats, fruit de l'esforç fet per investigadors i Biblioteca els últims anys: el 70 % de les publicacions científiques del 2020 recollides a WoS i Scopus estan en accés obert, per sobre de la mitjana de les universitats catalanes que és del 62,1% i de la mitjana de les universitats de l'estat espanyol que és del 61,2 %. 

 

En els darrers 3 anys s'han incorporat anualment més d'un miler de publicacions, fins a un total de 3.836 que han rebut més de 750.486 visites i descàrregues. Això suposa un increment del 3,7% de les consultes a l'e-Repositori en el període 2018-2020 respecte del període 2017-2019.

A la xarxa

Segueix-nos a Twitter: