Com elaborar un treball acadèmic: Comunicació

Comunicació o ponència

La comunicació o ponència és la presentació pública d’un projecte o proposta de treball sobre un tema concret destinat a la lectura i a la discussió col·lectiva. Normalment es tracta d’un text breu exposat a un esdeveniment científic (seminari, congrés, simposi, etc.).

Té unes pautes i estructura semblant al pòster. La diferència bàsica es troba en el temps de què es disposa per parlar, sovint molt breu en el pòster (pocs minuts o inexistent),  en la comunicació ( 8-15 minuts) i en la ponència (20-30 minuts), sempre depenent de l’organització del congrés o de l’activitat.
Un congrés és una reunió d’experts o professionals per a debatre un tema i per a saber-ne més. Els congressos són útils per a intercanviar idees sobre el tema de debat i per a conèixer els diferents treballs que estan realitzant els altres experts o professionals, científics o acadèmics en els seus respectius llocs de treball. Aquest intercanvi d’idees facilita el desenvolupament del tema estudiat i ens permet estar al dia sobre les investigacions que es fan.
Cal distingir clarament que tota comunicació o ponència pot tenir dues versions:  escrita i oral de presentació o defensa davant l’auditori.

  •     La versió escrita, que es publica habitualment en el llibre d’actes del congrés o en un format electrònic, segueix les pautes de l’article científic.  
  •     La versió oral presenta una singularitat específica en la què intervenen habilitats relacionades amb la presentació en públic. Veu alta i clara i fora nervis. Donar sensació de seguretat i de domini del tema. És recomanable recolzar la presentació amb mitjans visuals com un PowerPoint, Prezi, etc. Cal destacar els aspectes més rellevants del nostre treball començant pel títol, autor(s) i filiació. A continuació els aspectes de metodologia, resultats i discussió, sempre de forma breu i clara. El punt final de la presentació oral seran les conclusions. Sempre és convenient assajar les vegades que calgui la presentació controlant el temps per adequar-la a les pautes de presentació del congrés.


Més informació:

Day, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2005. 30 juny 2011 http://www.myilibrary.com/?id=163763