Disc en Xarxa: SAMBA

Més manuals

ca | es | en

SAMBA (també anomenat CIFS) mapeja una unitat remota a la xarxa que es comporta com un disc local al nostre ordinador. A continuació, detallem com mapejar les unitats de xarxa en funció del sistema operatiu.

 

Nota: Si accedeixes des de fora del campus, per connectar-te per SAMBA al disk.dtic.upf.edu o samba.ccp.upf.edu et caldrà configurar el client VPN, per ftp.rp.upf.edu al tractar-se d'un domini públic, no et serà necessari.