Disc en Xarxa: Mapejar unitats en xarxa a Windows

Més manuals

ca | esen

Cabina NETAPP

Tal i com hem comentat anteriorment, a la cabina NETAPP trobarem les carpetes compartides dels grups de recerca que tenen còpia de seguretat. Al cercador de Windows introduirem l'adreça del recurs que volem accedir: \\disk.dtic.upf.edu\grup_recerca. 

Des de l'arrel es llistaran totes les carpetes disponibles: \\disk.dtic.upf.edu. 

Cabina LENOVO

Per altra banda, a la cabina LENOVO trobarem les carpetes compartides dels grups de recerca que contenen datasets i els homes del clúster sense cap còpia de seguretat. Al cercador de Windows introduirem l'adreça del recurs que volem accedir: \\samba.ccp.upf.edu\datasets\grup_recerca

Des de l'arrel podrem visualitzar totes les carpetes disponibles \\samba.ccp.upf.edu.

Autenticació

En ambdós casos, ens demanarà les credencials. Haurem d'introudirl l'usuari de recerca precedit de CCP\. Es pot escollir l’opció de recordar la contrasenya a l’ordinador per tal que no ens ho pregunti més.

Un cop el servidor hagi comprovat les credencials s’obrirà un explorador de fitxers. Aquest mètode mapejarà la unitat momentàniament. Un cop haguem tancat la finestra, el mapejat desapareixerà i caldrà mapejar posteriorment.

Mapejar les unitats

Pas 1

Seleccionem "Aquest ordinador", cliquem amb el botó dret i seleccionem "Assigna una unitat de xarxa", tal com es mostra en la imatge:

 

Pas 2

Cal marcar el camp "Unitat" amb la lletra que es desitgi que faci referència al volum (com a norma general podem utilitzar Z,X,W,V ja que segurament no estaran assignades). No podem utilitzar una lletra que ja estigui en ús en el nostre sistema, com per exemple C, D, A... La casella "Carpeta" ha d’apuntar al servidor que hostatja el disc en xarxa.

Per a carpetes compartides de la cabina NETAPP: \\disk.dtic.upf.edu\grup_recerca.

Per als datasets de la cabina LENOVO: \\samba.ccp.upf.edu\datasets\grup_recerca o si es tracta del teu home del clúster\\samba.ccp.upf.edu\home

Abans de confirmar fem clic a "Connectar  amb altres credencials". Cal tenir en compte substituir recurs pel nom corresponent. Opcionalment, podem clicar "Connectar de nou a l'iniciar sessió". Així, el sistema recordarà aquesta configuració.

 

Pas 3

A la finestra "Connect As..." hem d’utilitzar el nostre usuari de recerca predecit de CCP\ amb la contrasenya. Tot seguit, fem clic a "D'acord" i també al botó "Finalitzar" a la finestra "Connectar a unitat de xarxa".  Deixem carregar el sistema uns instants i tot seguit ens mostrarà la finestra amb els fitxers del disc en xarxa. Tal i com hem comentat anteriorment, podríem connectar-nos fins a tres tipus diferents d'unitats de xarxa: