Portal de Producció Científica: Editar dades de producció científica

ca | es | en

Clicar en l’opció AFEGIR per incloure una activitat nova o bé posa el cursor sobre l’activitat que vols modificar i que apareix destacada en blau i clica en EDITAR.
 

Dins dels apartats d'articles de revista, llibres i capítols de llibre / actes de congressos es recomana afegir, sempre que sigui possible, a més de les dades obligatòries, els elements següents:

 

  • el DOI (digital object identifier), que enllaça amb el text complet a través de l’editor;
  • el projecte o projectes de recerca amb els quals s’ha finançat la publicació;
  • el fitxer postprint per publicar el text complet en accés obert a l'e-Repositori (si l’editorial ho permet) i;
  • l'abstract o resum.


Si vols destacar una activitat, tens l’opció de fer-ho amb aquestes dues icones:

  • Activitat destacada: es visualitzarà al començament de la llista d'aquella activitat en concret.
  • Activitat per mostrar al CVA (Curriculum Vitae Abreviado): apareixerà al CVA que es genera des del PPC. Només accepta les activitats realitzades durant els darrers deu anys.