Portal de Producció Científica: Editar continguts

ca | es | en

Editar per tal de poder modificar, afegir o eliminar dades del teu CV.
Si t'interessa que la Biblioteca et continuï introduint les dades del teu CV, segueix enviant les novetats a l'adreça produccio.cientifica@upf.edu o a través del CAU.

Si ets personal de suport d'algun investigador i aquest vol delegar les seves dades en tu per tal que li actualitzis el CV, posa't en contacte amb la Biblioteca a través del CAU.
Per canviar la fotografia que apareix per defecte al teu perfil, t'has de posar en contacte amb la Biblioteca a través del seu CAU.

  • Pots modificar o afegir les dades personals següents: adreça professional, identificadors d'autors (ORCID, Scopus ID, Researcher ID, Google Scholar ID, ResearchGate profile, enllaços a les teves pàgines web personals o de grup, Linkedin, Dialnet, etc.), nom científic (nom amb el qual apareixerà al PPC) i correu electrònic de la UPF.

 

  • Pots afegir les paraules clau (en català, en castellà i en anglès) que corresponen a la teva expertesa, de manera que es recuperin des de la Guia d'experts.