Portal de Producció Científica: Què és

ca | es | en

Què és el PPC

El PPC és el portal que conté informació sobre les publicacions, els ajuts a la recerca, els congressos, les tesis dirigides, els premis, etc., dels investigadors de la UPF.

Objectius del PPC:      

  • Ser la principal font de dades de producció científica dels investigadors de la UPF.
  • Facilitar al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) les dades dels investigadors de la UPF.
  • Alimentar la informació sobre publicació científica a les pàgines web de la Universitat (de departament o d'UCA, de grup o personals).
  • Permetre elaborar i gestionar els CV dels investigadors.
  • Oferir a la comunitat acadèmica i a la societat en general informació actualitzada sobre la investigació de la Universitat.

Les dades del PPC proveeixen informació a dos portals:

  • Guia d'experts de la UPF: el seu objectiu és donar a conèixer els experts de la UPF als mitjans de comunicació.
  • Portal de la Recerca de Catalunya (PRC): té com a finalitat visibilitzar i difondre des d'un lloc únic tota l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya (publicacions, tesis, projectes, etc.) de manera que es facilita l'accés obert a la producció científica. Per això, si vols que la teva producció es trobi al PRC, has de tenir el teu CV actualitzat al PPC. Està gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).