Portal de Producció Científica: Cerca i indicadors bibliomètrics

ca | es | en

Per defecte, la cerca es fa pel nom de l’investigador. Es pot canviar i fer-la per paraula clau o per títol de publicació. També es poden realitzar cerques per figura de recerca (departament, grup, unitat i CER).

El resultat és aquesta fitxa amb el perfil de l’investigador, amb els identificadors d’autor, l’expertesa i la producció científica.

Dins les publicacions, trobaràs els Indicadors bibliomètrics,  de gran utilitat per a l’avaluació i acreditació de la recerca.

  • Les citacions de Scopus Web of Science s’actualitzen al PPC quinzenalment.
  • Les citacions de Google Acadèmic s’enllacen directament amb l’article.
  • Scopus sources: category, rank, percentile enllacen amb Scopus
  • L’índex Scimago i l'índex H Scimago provenen de Scopus i s’actualitzen cada any.
  • El valor de Carhus Plus s’actualitza periòdicament (http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2014/index.html).
  • MIAR (Matriz de información para el análisis de revistas) connecta amb aquesta base de dades de la Universitat de Barcelona.
  • Els articles que apareixen a Altmetric tenen activat l’enllaç, de manera que es pot visualitzar el seu impacte a la web social (Twitter, Mendeley, Facebook, blogs, etc.).
  • Trobareu més indicadors bibliomètrics disponibles al mòdul de gestió de la producció científica o la Intranet del PPC, entre ells el factor d'impacte de les revistes.

Accés al text complet de la publicació:

  • Hi pots accedir a través del botó del DOI (Digital Object Identifier) a l'editor de la revista.
  • O bé a través del botó de text complet, si tenim l'article dipositat a l'e-Repositori o a qualsevol altra font d'accés obert.