Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dret: Perspectiva de gènere

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Vols conèixer els millors Treballs de Fi de Grau i de Fi de Màster sobre temes de gènere?

Saps com aplicar la perspectiva de gènere a ...

la docència?

Fitxes docents per treballar l’abordatge de la violència masclista en dret:

Col·lecció de guies elaborades per la Xarxa Vives d'Universitats:

a la recerca doctoral i postdoctoral?

a d'altres àmbits temàtics?

Perspectiva de gènere, per què?

La perspectiva de gènere per disciplina jurídica

Et recomanem

The Oxford handbook of gender, sex, and crime

Gender, crime and criminal justice

La Docencia del derecho con perspectiva de género

Protocolos sobre violencia de género: guía sistemática sobre la actuación ante los Juzgados de Violencia contra la Mujer y en los procedimientos de violencia de género

Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici