Skip to Main Content

Dret: Perspectiva de gènere - Dret administratiu

Per començar

Cerca a l'UPFinder.

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Monografies

Guies i recomanacions

Articles i capítols de llibre

Reculls normatius

Revistes