Skip to Main Content

Dret: Perspectiva de gènere - Dret civil

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes com:

Gènere i dret privat | Gènere i dret de família | Gènere i dret de contractes | Mesures civils derivades de separació o divorci i violència familiar i/o masclista | Treball domèstic | Treball i família | Infants - cura| Persones dependents - cura

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Manuals

Selecció de revistes

Reculls de revistes