Skip to Main Content

Dret: Perspectiva de gènere - Dret internacional públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes com:

Gènere i Dret Internacional Públic | Iusinternacionalisme feminista | Gènere i Dret Europeu | Gènere i Relacions Internacionals | Teoria feminista de relacions Internacionals | Gènere i Seguretat | Gènere i Conflictivitat Armada 

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

UPFinder

Manuals

Base de dades

Selecció de revistes

Revistes especialitzades

Revistes acadèmiques especialitzades en Dret International Públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals