Skip to Main Content

Dret: Perspectiva de gènere - Dret constitucional

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes com:

Acció positiva | Desigualtat estructural de gènere | Discriminació de gènere | Dret a la igualtatGènere i dret constitucionalGènere i drets humans | Gènere i jurisprudència constitucional | Igualtat de gènereInterseccionalitat i drets humansIntersexualitatLliure desenvolupament de la personalitatPrincipi de dignitatPrincipis feministesRecurs d’empara i dret a la igualtat de gènereSexe i gènere Transsexualitat i drets humans

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

UPFinder

Bases de dades

Selecció de paraules clau:  género | gender | constitución | constitutional law | equality

Selecció de llibres, articles de revista i capítols de llibre de Dialnet:
Selecció d'articles de revista de Scopus:
Selecció d'articles de revista de Scopus:

Selecció d'articles de revista de SSRN:

 

 Global Gender Equality Constitutional Database

Base de dades de Nacions Unides sobre preceptes constitucionals relatius a la igualtat de gènere.

Altres articles de revista

Manuals

Revistes

Bibliografia transversal de la sèrie Feminist Judgments (Cambridge University Press)