Skip to Main Content

Dret: Perspectiva de gènere - Dret financer i tributari

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes com:

Pressupostos de gènere | Fiscalitat i igualtat de gènere | Política fiscal i gènere | Gender equity and public finance | Fiscal policies for women's empowerment | Fiscalidad con perspectiva de género | IRPF y género | Discriminación tributaria | Fiscalidad y brecha de género | Género e impuestos | Beneficios fiscales y género | Tributación conjunta | Tampon tax | Pink tax 
 

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Articles de Dialnet Plus

Cerca per les paraules clau:

  • Fiscalidad y género
  • Perspectiva de género y fiscalidad
  • Impuestos y género
Articles destacats:

Articles d'Scopus

Cerca per les paraules clau:

  • Tax
  • Gender
  • Equality

Articles destacats:

Més bibliografia

Manuals

Articles de APA PsycInfo

Cerca per les paraules clau:

  • Gender
  • Equality
  • Tax

Articles destacats: