Publicar en accés obert: Acords transformatius per a la transició cap a l'accés obert

La negociació amb ACS, Elsevier, Springer i Wiley

La publicació en obert és una demanda creixent de les agències finançadores de recerca però les principals revistes donen accés als articles majoritàriament per mitjà de subscripció. Les grans editorials científiques permeten la publicació en obert a canvi de pagament d'una tarifa (Article Processing Charge, APC) en les revistes que anomenen híbrides o daurades. El resultat és una doble facturació: es cobra per llegir (la subscripció) i per publicar (l'APC). En els darrers anys institucions de diversos països estan negociant amb les gran editorials per evitar aquest doble pagament.

En aquest context, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha obert un procés de negociació amb les editorials científiques American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer i Wiley per poder aconseguir unes noves condicions contractuals a partir del 2021 per a tot l'estat espanyol.  L'objectiu és aconseguir un acord transformatiu perquè, d'una banda, els investigadors no hagin de pagar APC per publicar en les seves revistes i, d'altra banda, s'inclogui una rebaixa en el preu de les subscripcions.

Si no s'arribés a un acord, es podria produir una reducció en la col·lecció digital de la UPF, ja que aquestes editorials podrien optar per impedir l'accés als nous continguts de les revistes que publiquen. Dels més de 20.000 títols de revistes subscrites per la UPF, uns 6.000 corresponen a títols publicats per aquestes quatre editorials.

En aquesta pàgina t'informem del curs d'aquestes negociacions, de les vies alternatives que existeixen per poder accedir als articles en el cas que aquestes negociacions no prosperin i alguns exemples de les negociacions que s'han dut a terme en altres països.

Documents relacionats

Què són els acords transformatius de subscripcions de revistes?

Els acords transformatius son nous contractes negociats entre biblioteques o consorcis i els editors que transformen el model actual de negoci de la publicació de revistes acadèmiques. Es caracteritzen per usar els diners tradicionalment destinats a les subscripcions (pagar per llegir) a un nou model que a més de pagar per llegir, inclou el preu de publicar en accés obert (APC).

Més informació a: El Blog del CSUC i ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) > Transformative agreements.

Alternatives a la subscripció: l'accés obert

Et presentem una sèrie de recursos per trobar versions dels articles en accés obert:

Ginys per al navegador:

 

Busca'n una còpia en obert:

 

Sol·licita'n una còpia:

  • A l'autor: quan l’article no està disponible, pots contactar amb l’autor i sol·licitar una còpia per al teu ús individual. Ho pots fer a través de les xarxes socials acadèmiques com ara Mendeley, ResearchGate o Academia.
  • A la Biblioteca: consulta les condicions del Préstec Interbibliotecari o contacta amb nosaltres.

Acords transformatius a la UPF

La UPF ha arribat a un seguit d'acords transformatius pels quals els autors membres de la universitat no hauran de pagar APCs per publicar els seus articles en les revistes de les següents editorials:

Negociacions en altres països

Alemanya:

  • HRK (Conferència de Rectors Alemanys) va crear el Projekt Deal per negociar els acords transformatius amb diverses editorials. Amb Elsevier es comencen les negociacions al 2016 i es trenquen al 2018. L'editorial exclou a les institucions de l'accés als últims números de la seva col·lecció. Amb Springer Nature es van iniciar les negociacions al 2016 i s'arriba a un acord que s'inicia al 2020. Per últim, les converses amb l'editorial Wiley s'inicien al 2016 i s'arriba a un acord l'any 2019. Durant tot el temps que es van dur a terme les negociacions amb Springer i Wiley les institucions van tenir accés a tot el fons.
  • Max Planck Society, xarxa d'instituts de recerca alemanys, va signar al 2019 un acord amb ACS (American Chemical Society). No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant les negociacions.

Estats Units d'Amèrica:

  • MIT, Massachusetts Institute of Technology, va iniciar les negociacions amb l'American Chemical Society al 2018, aquestes converses han anat prosperant  fins que han arribat a l'acord final al 2020. No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant les negociacions.

França:

  • Couperin, consorci acadèmic francès, va iniciar les negociacions amb Elsevier al 2017. Primerament no es va arribar a cap consens però finalment es va signar un acord que es va iniciar al 2019. Tot i les amenaces de l'editorial, no es va restringir l'accés a la col·lecció durant les negociacions.

Noruega:

  • UNIT, direcció de TIC i serveis compartits en educació superior i investigació de Noruega, va iniciar al 2018 les negociacions amb Elsevier per ordre del Ministeri d'educació i de recerca. No van arribar a cap consens i es va excloure la consulta del seu fons més recent durant aquell any. Finalment es va reprendre el diàleg i es va aconseguir un acord que va començar l'any 2019.

Països Baixos:

  • VSNU, consorci d'universitats dels Països Baixos,  va signar un acord marc al 2019 amb Elsevier que  es va materialitzar a principis del 2020 amb el següent acord final. Per altra banda, des del 2016, el VSNU també manté un acord transformatiu amb l'editorial Wiley. Al 2017 l'editorial American Chemical Society va arribar a un acord  amb el consorci d'universitats. No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant el transcurs de cap de les seves negociacions.

Suècia:

  •  Bibsam, el consorci universitari i de recerca suec, va començar les negociacions amb Elsevier al 2016. Al 2018 no s'arriba a cap entesa i l'editorial denega l'accés als números més recents dels seus títols. Finalment arriben a un acord pel 2020. Amb Springer Nature es va signar un nou acord pel 2019 i amb Willey l'acord va ser pel 2020. Ni Wiley ni Springer van excloure el consorci de la consulta del seu fons durant les negociacions.