Préstec interbibliotecari: Descripció

El servei de préstec interbibliotecari permet sol·licitar documents a usuaris no UPF autoritzats i centres externs (biblioteques o centres de documentació):

  • Usuaris no UPF autoritzats per sol·licitar còpies de documents (articles o capítols) que es troben a la Biblioteca de la UPF o arreu del món.
  • Centres externs (biblioteques o centres de documentació d'arreu del món) per sol·licitar documents o còpies de documents que es troben a la Biblioteca de la UPF.

Els usuaris UPF també poden utilitzar aquest servei per sol·licitar còpies de documents (articles o capítols) o llibres d'arreu del món quan no els han trobat pel servei d'Obtenció de Documents de fora de la UPF.