Open Access Publishing: Free APCs and discounts

APC gratuïtes i descomptes: com gaudir-ne

Els membres de la UPF poden gaudir d'APC gratuïtes (fruit d'acords transformatius) i descomptes per publicar els articles científics en accés obert.

Requisits per gaudir d'APC gratuïtes i descomptes

 • Cal ser l'autor o autora de correspondència de l'article.
 • S'ha de pertànyer a la UPF en el moment de l’acceptació de la publicació. 
 • La filiació en l’article ha de quedar clarament identificada com a Universitat Pompeu Fabra. 
 • En cas de disposar d'un nombre limitat d'APC s’assignaran per ordre d’arribada fins a esgotar-les.
 • Els articles que es beneficiïn d'APC gratuïta o descompte es publicaran en obert a l'e-Repositori 

Passos per gaudir d'una APC gratuïta

Un investigador o investigadora (PDI o doctorands) amb filiació UPF fa una proposta a una revista per publicar-hi el seu article. Un cop acceptat el treball, els passos són els següents:

 1. La revista identifica la filiació de qui sol·licita la publicació i si és l'autor o autora de correspondència, proposa a la UPF aprovar una APC per publicar aquell article en accés obert immediat.
 2. La UPF aprova o denega la proposta, en funció dels requisits per gaudir de l'APC i la disponibilitat d'APC.
 3. La revista comunica la resolució a l'investigador o investigadora. 

ACM Digital Library

ACS Publications

Bentham Science

 • 30% de descompte sobre el preu de cost de cada article. 
 • L'acord és aplicable a totes les revistes de subscripció i d’Accés Obert de l’editorial.
 • També s’aplica a llibres publicats amb l’editorial.
 • Més informació sobre l'acord.

BioMed Central

Cambridge Journals

The Company of Biologists

 • APC gratuïta
 • L'acord inclou totes les revistes d'aquest editor
 • Requeriments especials: l'autor o autora de correspondència s'ha d'identificar amb el correu institucional de la UPF
 • Informació de l'acord

Emerald

 • APC gratuïta (es disposa d'un nombre limitat d'APC a l'any)
 • Llistat de revistes incloses a l'acord
 • Requeriments especials: 
  • l'autor o autora de correspondència s'ha d'identificar amb el correu institucional de la UPF
  • cal seleccionar l'opció: "Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC voucher" 
 • Informació de l'acord  (Spain – Catalonia Consortium (CSUC)  i Informació de l'acord CSUC

Frontiers

 • 10% de descompte sobre el preu de cost de cada article 
 • L'acord inclou totes les revistes d'aquest editor llevat de: Public Health Reviews i 
  International Journal of Public Health e
  ditades per la Swiss School of Public Health
 • Requeriments especials:
  •  L'autor o autora de correspondència s'ha d'identificar amb el correu institucional de la UPF
  •  L'autor o autora ha de disposar d'ajuts de recerca (o d'un pressupost) gestionats per la UPF
 • Informació de l'acord

Hindawi

 • Revistes incloses en l'acord de Wiley.

IEEE Xplore

John Benjamins Publishing Company

MDPI

 • 10% de descompte sobre el preu de cost de cada article
 • Llistat de revistes incloses a l'acord
 • Requeriments especials: l'autor o autora de correspondència s'ha d'identificar amb el correu institucional de la UPF
 • Informació de l'acord

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

 • Consulteu el descompte sobre el preu de cost dels articles
 • Requeriments especials: 
  • L'autor o autora de correspondència s'ha d'identificar amb el correu institucional de la UPF
  • El descompte només s'aplica a l'opció Immediate Open Access

Royal Society

Rockefeller University Press

SAGE

 • 15% de descompte sobre el preu de cost de cada article
 • Llistat de revistes incloses a l'acord

ScienceDirect (Elsevier)

SpringerNature

 

SpringerOpen