Open Access Publishing: Transformative agreements for the transition to open access

Què són els acords transformatius de subscripcions de revistes?

Els acords transformatius son nous contractes negociats entre biblioteques o consorcis i els editors que transformen el model actual de negoci de la publicació de revistes acadèmiques. Es caracteritzen per usar els diners tradicionalment destinats a les subscripcions (pagar per llegir) a un nou model que a més de pagar per llegir, inclou el preu de publicar en accés obert (Article Processing Charge, APC).

 

Acords transformatius amb ACS, Elsevier, IEEE, Springer i Wiley

Seguint les directrius del programa Horizon 2020 d'Accés Obert de la Comissió Europea, la comissió de la CRUE i el CSIC han estat negociant noves condicions per als acords amb les editorials científiques American Chemical Society (ACS), Elsevier, IEEESpringer i Wiley per poder aconseguir unes noves condicions contractuals per a les universitats de l'Estat espanyol  del 2021 al 2024.

Per més informació sobre aquest acords consulteu la pàgina APC gratuïtes i descomptes.

 

Qui es pot beneficiar d'aquests acords?

Qualsevol investigador o investigadora de la UPF pot optar a beneficiar-se'n, sempre que signi amb filiació UPF.

En cas que s'aprovi la sol·licitud, la UPF destinarà una de les APC disponibles sense cost per al personal investigador o el grup de recerca.

Les peticions s'assignaran per ordre d'arribada fins a esgotar el nombre d'APC disponibles.

Els articles que es beneficiïn d'APC, es publicaran en obert a l'e-Repositori 

Passos per publicar en revistes amb APC gratuïtes.

Editorials amb APC gratuïtes i descomptes a la UPF

Consulteu la pàgina d'APC gratuïtes i descomptes.

 

Acords transformatius en altres països

Alemanya:

  • HRK (Conferència de Rectors Alemanys) va crear el Projekt Deal per negociar els acords transformatius amb diverses editorials. Amb Elsevier es comencen les negociacions al 2016 i es trenquen al 2018. L'editorial exclou a les institucions de l'accés als últims números de la seva col·lecció. Amb Springer Nature es van iniciar les negociacions al 2016 i s'arriba a un acord que s'inicia al 2020. Per últim, les converses amb l'editorial Wiley s'inicien al 2016 i s'arriba a un acord l'any 2019. Durant tot el temps que es van dur a terme les negociacions amb Springer i Wiley les institucions van tenir accés a tot el fons.
  • Max Planck Society, xarxa d'instituts de recerca alemanys, va signar al 2019 un acord amb ACS (American Chemical Society). No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant les negociacions.
  • El consorci DEAL (format per institucions d'investigació alemanyes) i Elsevier signen l'1 de setembre de 2023 un acord per cinc anys, amb l'objectiu que una part significativa de la investigació germànica estigui disponible a tot al món en accés obert. L'acord preveu que els autors de les institucions participants publiquin els seus articles en revistes d'Elsevier en OA i de manera immediata i, que les tarifes siguin assumides per les seves institucions. En contrapartida, les institucions tindran descomptes per publicar-hi i accés a la lectura de practicament totes les revistes d'Elsevier a ScienceDirect.

Estats Units d'Amèrica:

  • MIT, Massachusetts Institute of Technology, va iniciar les negociacions amb l'American Chemical Society al 2018, aquestes converses han anat prosperant  fins que han arribat a l'acord final al 2020. No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant les negociacions.

França:

  • Couperin, consorci acadèmic francès, va iniciar les negociacions amb Elsevier al 2017. Primerament no es va arribar a cap consens però finalment es va signar un acord que es va iniciar al 2019. Tot i les amenaces de l'editorial, no es va restringir l'accés a la col·lecció durant les negociacions.

Noruega:

  • UNIT, direcció de TIC i serveis compartits en educació superior i investigació de Noruega, va iniciar al 2018 les negociacions amb Elsevier per ordre del Ministeri d'educació i de recerca. No van arribar a cap consens i es va excloure la consulta del seu fons més recent durant aquell any. Finalment es va reprendre el diàleg i es va aconseguir un acord que va començar l'any 2019.

Països Baixos:

  • VSNU, consorci d'universitats dels Països Baixos,  va signar un acord marc al 2019 amb Elsevier que  es va materialitzar a principis del 2020 amb el següent acord final. Per altra banda, des del 2016, el VSNU també manté un acord transformatiu amb l'editorial Wiley. Al 2017 l'editorial American Chemical Society va arribar a un acord  amb el consorci d'universitats. No es té constància que s'hagi interromput l'accés al seu fons durant el transcurs de cap de les seves negociacions.

Suècia:

  •  Bibsam, el consorci universitari i de recerca suec, va començar les negociacions amb Elsevier al 2016. Al 2018 no s'arriba a cap entesa i l'editorial denega l'accés als números més recents dels seus títols. Finalment arriben a un acord pel 2020. Amb Springer Nature es va signar un nou acord pel 2019 i amb Willey l'acord va ser pel 2020. Ni Wiley ni Springer van excloure el consorci de la consulta del seu fons durant les negociacions.

Alternatives a la subscripció: l'accés obert

Et presentem una sèrie de recursos per trobar versions dels articles en accés obert:

 

Ginys per al navegador:

 

Busca'n una còpia en obert:

 

Sol·licita'n una còpia:

  • A l'autor: quan l’article no està disponible, pots contactar amb l’autor i sol·licitar una còpia per al teu ús individual. Ho pots fer a través de les xarxes socials acadèmiques com ara Mendeley, ResearchGate o Academia.
  • A la Biblioteca: consulta les condicions del Préstec Interbibliotecari o contacta amb nosaltres.