Telefonia fixa: Trucades

Repetició automàtica d'una trucada externa

Per tornar a trucar al darrer número extern al que has trucat, marca directament tres asteriscs * * *

Trucades en espera

Mentre estàs parlant per telèfon, pots sentir un to que que t'avisa que estàs rebent una trucada externa.

El més adequat en aquest cas és interrompre momentàniament la conversa i atendre la trucada en espera (la persona que truca de l’exterior no rep el to de línia ocupada, sinó que té la sensació que no agafes el telèfon)

Per atendre la trucada cal:

 • Prémer  el 2.
 • Atendre la nova trucada.
 • Prémer el 2 per tornar a la conversa interrompuda.

Protecció de trucades

Per protegir una trucada de qualsevol intromissió exterior (per exemple, del to d'avís de trucades en espera) cal, abans de fer la trucada, marcar * 41 # {número destí} (cada cop que vulguis fer una trucada que vulguis protegir has de seguri aquest procés).

Passar una trucada a una altra extensió

Per desviar una trucada que estàs atenent a una altra línia...:

 • Prem la tecla R
 • Espera el to de marcar.
 • Marca l'extensió on vols passar la trucada.
 • Si cal, parla amb el destinatari sobre la trucada que li passaràs.
 • Si el destinatari vol acceptar la trucada, penja el teu telèfon (en cas contrari, prem 2 per recuperar la trucada entrant).

Fer una consulta mentre s'està trucant

Per fer una consulta mentre atens una trucada...:

 • Prem la tecla R.
 • Espera el to de marcar.
 • Marca l'extensió on vols trucar per fer la consulta.
 • Parla amb el destinatari d'aquesta segona trucada.
 • Prem 2 per tornar a la primera trucada.
 • Es pot passar d'una comunicació a l'altra prement el 2 (sempre i quan l'altre interlocutor es mantingui al telèfon).

Captura de trucades

Si un telèfon que pertany al mateix grup de captura que la teva extensió està sonant i vols capturar la trucada només cal que premis la tecla 8 i d'aquesta manera capturaràs la trucada. 

Si vosl capturar una trucada d'una extensió que no pertany al teu grup de captura prem l’extensió del número que està sonant i, a continuació, el 8.

L'activació dels grups de captura precisa d'una programació específica que cal demanar. Tingues present que quant es sol·licita un grup de captura cada extensió només pot pertànyer a un grup de captura.

Trucar a una extensió que comunica (retrucada)

Si una extensió comunica i vols parlar-hi així que deixi de comunicar, marca l’extensió on vols trucar, després prem el 6 i penja el telèfon. Quan l’extensió deixi de comunicar sonarà el teu telèfon, i quan el despengis sonarà el del número que havies marcat.

Per cancel·lar una ordre de retrucada, marca # 37 * {extensió} #.

Si vols cancel·lar totes les ordres de retrucada, cal que marquis: # 37 #.

Avisar a una extensió que comunica (trucada en espera)

Si una extensió comunica i vols parlar-hi de forma urgent, després de marcar l’extensió marca el 5 i sentiràs el to de trucada. L’extensió rebrà un to d'avís i, si vol atendre la teva trucada, podrà interrompre temporalment la conversa que mantenia en aquell moment (més informació trucades en espera).

Multiconferència

Aquesta opció permet mantenir una conversa amb un màxim de vuit persones alhora. La persona que ha iniciat la trucada és qui dirigeix la multiconferència, ja que només ella pot afegir nous conferenciants.

Per incorporar noves persones a la conversa, cal fer el següent:

 • Prémer R.
 • Esperar el to de marcar.
 • Marcar l’extensió o el número exterior de la persona que es vol incorporar a la conversa (quan contesti, és convenient avisar-la que entrarà a formar part d'una multiconferència).
 • Marcar el 3.
 • A partir d'aquest moment, el nou conferenciant ja participa a la multiconferència.

Tots els participants sentiran un to d’advertència cada quinze segons.