Telefonia fixa: Codis d'accés i de despesa

Codi d'accés (cadenat)

L'ús del codi d'accés és indicat si tens una línia telefònica assignada en exclussiva i vols assegurar-se que ningú altre no utilitzi la teva línia per fer trucades exteriors que generin despesa. Per tant, serveix per:

 • Bloquejar l'accés d'una línia a l'exterior, de manera que ningú pugui utilitzar-lo sense un codi d'accés.
 • Trucar des d'un telèfon bloquejat; en aquest cas, la despesa es carregarà a la línia personal de qui ha fet la trucada.

Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició 

Una vegada configurat pots activar o desactivar el codi d'accés des del teu propi telèfon. També pot canviar-se el codi d'accés.

Què cal fer per activar el cadenat?

 • Despenjar el telèfon.
 • Esperar el to de marcar.
 • Marcar * 76 * {codi accés} #
 • Esperar el to de verificació.

Què cal fer per desactivar el cadenat?

 • Despenjar el telèfon.
 • Esperar el to de marcar.
 • Marcar # 76 * {codi accés} #

Què cal fer per trucar des d'un telèfon que té activat el cadenat?

 • Despenjar el telèfon.
 • Esperar el to de marcar.
 • Marcar * 75 * {codi accés} #.
 • Esperar el to i marcar el número desitjat.

Es sol·licita l'abreujament d'aquesta funció.

Què cal fer per canviar el codi d'accés?

Cal notar que el codi nou ha de tenir, al menys, tants dígits com l'antic. El màxim permès és de 7 dígits.

 • Despenjar el telèfon.
 • Esperar el to de marcar.
 • Marcar * 74 * {codi antic} * {codi nou} #

 

Codi de compte

És un codi personal que permet registrar les trucades que es realitzen a l’exterior des de qualsevol telèfon. S'utilitza habitualment en línies d'utilització compartida. En aquest cas l'extensió té categoria interna i cada usuari disposa d'un codi de compte, d'aquesta manera es permet la imputació personalitzada de la despesa telefònica.

Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició 

El número de compte obre pas a trucades exteriors amb una categoria determinada (Espanya, Internacional); en sol·licitar el codi cal indicar la categoria que es desitja.

Pots activar el teu codi des de qualsevol línia, però també es pot programar que un determinat codi es pugui utilitzar únicament des d'una extensió.

Per trucar a l'exterior des d'una línia compartida amb codi de compte, cal marcar el codi de compte, seguit del número extern (sense el zero habitual al davant).

Codi de compte comú

El codi de compte comú pot ser compartit per diferents persones, i s'utilitza quan es vol controlar de forma conjunta la despesa del telèfon (p. e., entre persones que desenvolupen una mateixa tasca, etc.).

Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició 

Per utilitzar el codi comú, cal marcar el següent: * 61 * {codi compte} # 0 {número extern}. La trucada s'imputarà a aquest compte.

Si, en fer la trucada, ens hem oblidat de carregar-la alcompte, mentre estem encara parlant podem marcar * 61 * {codi compte} #. D'aquesta manera, la trucada que estem fent s'imputarà al mateix compte.