Telefonia fixa: Descripció

La Universitat Pompeu Fabra disposa d'un sistema integrat de telefonia al Campus de Ciutadella, al Campus del Poblenou i als edificis de Mercè, Balmes i Born.

El Campus del Mar utilitza el sistema del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el qual integra la telefonia de les institucions que composen el parc. El sistema del PRBB està basat en la mateixa tecnologia que el sistema de la UPF, per aquest motiu les funcionalitats d'ambdos sistemes són idèntiques.

El sistema de telefonia de la UPF i el del PRBB estan interconnectats, de tal manera que les trucades entre els dos sistemes no generen despesa econòmica. El mateix succeeix a les trucades internes a cada sistema.