Telefonia fixa: Desviaments

Desviament temporal a una altra extensió ("segueix-me")

Pots configurar un "segueix-me" si tens previst absentar-te temporalment del lloc on està el teu telèfon però vols continuar rebent les trucades al telèfon del lloc on seràs.

Pots programar-ho des del teu telèfon, marcant * 21 * {extensió destí} # (per "extensió destí" s'entén el número on vols desviar les trucades).
Per cancel·lar el desviament, cal marcar # 21 # des del teu telèfon.
També es pot programar des d'una centraleta, marcant * 21 * {extensió pròpia} * {extensió destí} #

Desviament temporal a l'exterior

Pots programar el desviament de les trucades a un telèfon exterior. En aquest cas, es carregarà a l'extensió des d'on es fa el desviament el cost de les trucades entre la UPF i el telèfon on hagi estat desviat. Donat que pot generar cost per la universitat aquest és un servei sota petició.

Per activar un desviament, cal marcar * 22 # 0 {número exterior} #  o bé * 22 # {extensió mòbil corporativa} #

Per cancel·lar el desviament, cal marcar # 22 # des del teu telèfon.

Aquest desviament també s'hauria d'utilitzar en cas de voler fer un desviament entre una extensió del sistema de la UPF i una del sistema del PRBB (Campus del Mar).

Desviament condicional a una altra extensió

Aquesta opció permet designar una extensió on es poden desviar les teves trucades. Si el teu telèfon està programat per al desviament, aleshores tens opció a:

 • Activar el desviament immediat: desvia automàticament totes les trucades a l'extensió designada.
 • Activar el desviament per absència: desvia totes les trucades a l'extensió designada, després que el telèfon soni cinc cops.
 • Activar el desviament per telèfon ocupat: desvia automàticament les trucades a l'extensió designada, si el teu telèfon està ocupat.
Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició.
Una vegada configurat el desviament es pot activar i desactivar a voluntat de l'usuari des del propi telèfon:

Immediat

 • Per activar marca * 21 #
 • Per desactivar marca # 21 #

Per absència

 • Per activar marca * 211 #
 • Per desactivar marca # 211 #

Per telèfon ocupat

 • Per activar marca * 212 #
 • Per desactivar marca # 212 #

Llistat de contestació

Per a les persones que treballen habitualment en diferents llocs (dins un mateix edifici, o entre els diferents edificis), existeix la possibilitat de definir un llistat de contestació, és a dir, la llista del telèfons on se les pot trobar habitualment.

Si quan es rep una trucada no hi ha resposta, la trucada passa al telèfon següent de la llista, i així successivament, fins que la trucada és atesa. És a dir: la trucada et "buscarà" pels teus telèfons habituals, fins que contestem. Per a cadascun dels telèfons, es pot definir el temps que durarà la trucada. La llista pot tenir fins a 5 punts de contestació, que poden ser extensions de diferents edificis.

També hi ha la possibilitat d'establir un grup de captura entre els telèfons d'una llista; així, si no som a temps d'agafar una trucada allà on som, podem capturar-la mentre està sonant al següent telèfon de la llista (potser en un altre edifici).

Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició 

El llistat de contestació es pot activar i desactivar des del primer telèfon de la llista (capçalera).

 • Per activar-lo, cal marcar: * 10 #
 • Per desactivar-lo, cal marcar: # 10 #

Pots disposar de més d'un llistat de contestació. Cada llistat es designa amb un número diferent, i s'activa i desactiva des del primer telèfon de la llista.

 • Per activar-lo, cal marcar: * 10 * {número de llista} #
 • Per desactivar-lo, cal marcar: # 10 * {número de llista} #

Grups de salt

Un grup de salt és un conjunt de línies que es fan dependre d'un telèfon principal (capçalera del grup de salt). Totes les trucades que rep el primer telèfon es distribueixen entre les diferents línies del grup. És molt útil, per exemple, per a aquelles persones que comparteixen tasques comunes i poden atendre indistintament les trucades.

Quan es defineix un grup de salt, cal indicar a la resta d'usuaris que truquin sempre al telèfon principal. El propi sistema és qui s'encarrega de distribuir les trucades en funció de diferents criteris (ordre entre les línies, temps que han estat comunicant, etc).

Atès que la configuració d'aquest servei precisa d'una programació específica aquest és un servei sota petició