Impressions i reprografia: Usuaris

Quins usuaris poden imprimir?

Tota la comunitat universitària: 

 • PDI i PTGAS:
  • poden imputar el cost del seu treball tant al saldo personal, com al centre de cost compartit de cada departament / servei.
  • cal que s'autentifiquin a la impressora amb el carnet de la UPF, les dades del seu usuari UPF, l'aplicació de mobilitat o bé mitjançant un número d'ID
 • Estudiants:
  • poden imputar el cost al seu saldo personal
  • cal que s'autentifiquin a la impressora amb el carnet de la UPF, les dades del seu usuari UPF, l'aplicació de mobilitat o bé mitjançant un número d'ID
 • Externs:
  • col·lectiu no vinculat a la UPF que està interessat a utilitzar el servei d'impressió, tant usuaris aliens a la UPF com vinculats a organismes associats
  • l'alta al sistema la fan els mateixos usuaris a través de https://imprimir.s.upf.edu seguint les instruccions de Com registrar un usuari extern
  • l'autenticació d'aquests usuaris es fa mitjançant aquest número d'ID
  • el cost dels treballs s'imputen directament al saldo personal de cada usuari
  • els usuaris externs amb un període d'inactivitat superior als 6 mesos s'esborren automàticament del sistema i el possible saldo romanent es perd

 El número d'ID és un usuari identificador que proporciona el mateix sistema des del Portal d'administració identificant-te amb les dades d'accés als ordinadors. Si ho fas des de casa, primer cal que habilitis l'accés amb la VPN (només disponible per membres de la UPF).

Com obtenir el teu número ID

Una de les funcions del portal és canviar el número d'ID, que et permet identificar-te a la impressora per recollir un treball o als quioscs de recàrrega, en cas que no el recordis o que el vulguis canviar per seguretat.

Per fer-ho, només cal clicar a Canviar detalls i després a Generar número per a obtenir un nou codi.

Com registrar-se com a usuari extern

Els usuaris que no són de la UPF, o els vinculats a organismes associats, poden fer servir el servei d'impressió registrant-se primer en el portal d'administració del servei d'impressió. Els passos a seguir són:

 1. Accedir a https://imprimir.s.upf.edu

 Si ho fas des de casa, primer cal que habilitis l'accés amb la VPN (només disponible per membres de la UPF).

 1. Clica a Registrar como un Nuevo Usuario.
 2. Omple els camps que et demanen. 
IMPORTANT: el número de identidad es el número d'ID, l'usuari que faràs servir per recollir els teus treballs a la impressora, i també per consultar i recarregar el saldo.
 1. Ja tens l'usuari creat i la pantalla et mostrarà les teves dades. Rebràs un correu electrònic amb aquesta informació. Tot i això, et recomanem que t'apuntis aquestes dades, que et serviran per accedir a la plana del portal d'administració del servei d'impressió. Els usuaris externs amb un període d'inactivitat superior als 6 mesos s'esborraran automàticament del sistema i el possible saldo romanent es perdrà.