Impressions i reprografia: Com imprimir

Des d'estacions de treball

Si tens el Carnet UPF:

Si no tens carnet UPF:


Instruccions més detallades:

Als ordinadors de les aules d'informàtica o de la Biblioteca/CRAI hi ha definida una impressora que pot tenir dos noms:

 • impressio-pdi-pas: per al col·lectiu PDI/PAS i usuaris externs
 • impressio-estudiants: per als estudiants de la UPF
 1. Enviar el treball a imprimir de manera habitual a la cua d'impressió seleccionada.
 2. Apareix una pantalla on cal introduir el teu usuari de Campus Global.
 3. A Recordar pots seleccionar el temps que guardarà les teves credencials a l'equip. El màxim és fins tancar la teva sessió de l'ordinador.
 4. Fes Acceptar i clic a Imprimir. Abans, si ets PDI o PAS t'haurà demanat a quin compte s'ha de carregar el cost de la impressió: al compte col·lectiu o al teu compte personal.
 5. Ja pots anar a recollir el treball d'impressió a qualsevol impressora de qualsevol campus de la UPF.

Impressió web

Aquest servei permet a qualsevol usuari, tan intern com extern que es registri al sistema, enviar documents al servidor d'impressió en format PDF a través de l'eina de gestió i control, des de qualsevol ubicació i des de qualsevol dispositiu personal, sense instal·lar cap impressora ni programari. Per exemple, permet a un usuari enviar la impressió des de casa seva per tal d'alliberar-la en arribar a les instal·lacions de la universitat.

Si ho fas des de casa, primer cal que habilitis l'accés amb la VPN.

 

 1. Accedeix a: https://imprimir.s.upf.edu amb el teu usuari i contrasenya de Campus Global.
 2. Clica a Impressió Web.
 3. Clica a Enviar un treball.
 4. Selecciona la impressora:
 • si ets PDI/PAS: impressio-pdi-pas;
 • si ets estudiant: impressio-estudiants.
 1. Clica a Opcions d'impressió i Selecció del compte.
 2. Defineix quantes còpies vols i el compte on es carregarà la impressió.
 3. Clica a Pujar document.
 4. Pots arrossegar el fitxer PDF al requadre, o bé clicar a Carregar des de l'ordinador.
 5. Clica a Pujar i completar per enviar el treball a la impressora.
 6. Ja pots anar a recollir el treball d'impressió a qualsevol impressora del sistema d'impressió.

Print to Mail

Aquest servei permet als usuaris UPF enviar documents en format PDF (i també en altres formats) al servidor d'impressió, a través del compte de correu institucional de la UPF. En aquest cas, i com que la impressió no es gestiona des d'una aplicació externa, es limiten les preferències d'impressió a les que tingui predeterminades de la impressora.

Per imprimir cal enviar des d'aquest compte UPF un correu electrònic adjuntant el document a l'adreça

 • impressio.estudiants@upf.edu en el cas dels estudiants
 • impressio.pdipas@upf.edu en el cas del PDI/PAS
 1. Envia un missatge amb el PDF adjunt a l'adreça seleccionada des del compte de correu institucional de la UPF.
 2. Rebràs un missatge de confirmació amb una adreça web on t'hauràs d'identificar.
 3. En el cas de PDI o PAS se et demanarà a on vols imputar el cost de la impressió.
 4. Ja pots clicar a Imprimir.

Google Cloud Print

Aquest servei permet als usuaris de la Universitat enviar documents en qualsevol format al servidor d'impressió de la Universitat, a través del compte de correu Google vinculat a l'usuari. Mitjançant Google Cloud Print i seguint les instruccions, podràs imprimir des de qualsevol aplicació que facis servir habitualment.

Per a poder fer servir aquest servei primer cal associar la cua d'impressió Google Cloud Print, segons siguis estudiant o PDI/PAS, al teu compte de correu de la UPF. Per fer-ho tanca totes les sessions de Google que tinguis obertes al navegador i obre una sessió amb el teu compte de correu de la UPF. Un cop a dins, clica l'enllaç de la impressora adient al teu perfil:

A la nova finestra pitja el botó Add Printer per associar la nova impressora al teu compte de correu de la Universitat.

Aquest pas només cal fer-lo una vegada per tal que la nova impressora estigui associada al teu compte de Google. D'aquestas manera podràs enviar impressions des del teu compte de correu de la Universitat a qualsevol ordinador, encara que no estiguis connectat/ada dins de la UPF.

Un cop tens la impressora afegida, ja pots imprimir:

a) Des del navegador Google Chrome (recomanat)

 1. Obre el document i selecciona la icona impressora de la part superior.
 2. Selecciona la impressora Google Cloud Print d'estudiants o PDI/PAS, segons el teu perfil, de la llista de dispositius per imprimir.
 3. Una vegada enviat el document a imprimir, rebràs al teu correu electrònic un missatge que confirma la impressió.
 4. Fes clic a l'enllaç que apareix al correu i accediràs a la web del gestor d'impressió PaperCut, identifica't amb el teu uNIS i contrasenya de Campus Global.
 5. Tria a quin compte disponibles vols carregar el cost de la impressió.
 6. Per finalitzar, apareix l'avís que el document s'ha retingut a una cua i que per recollir-lo has d'anar a alguna de les impressores i identificar-te.

b) Des de qualsevol altre navegador

 • Cal instal·lar alguna de les extensions i apps que Google ofereix a Aplicacions compatibles amb Google Cloud Print. Hí trobaràs aplicacions per a dispositius Android, iOS i d'altres dispositius mòbils, a més de Windows o Mac.