Impressions i reprografia: Centres de reprografia

Què cal fer si no funciona una màquina

En cas d'avaria o de manca de paper, contacta amb l'empresa que ofereix el servei de reprografia a la Universitat a través del telèfon que indicat al costat de les fotocopiadores.

Als centres de reprografia de cada campus també es poden fer fotocòpies i impressions, digitalitzacions, demanar enquadernacions i plastificacions, tant de mida DIN A4 com DIN A3, així com recarregar el teu saldo de forma presencial.

 • Ciutadella:
  • Edifici Jaume I, 20.045
  • Telèfon: 93 542 16 94
  • Correu-e: reprografia.ciutadella@upf.edu
  • Horari
 • Poblenou: ​
  • Edifici Roc Boronat, 52.005
  • Telèfon: 93 542 24 44.
  • Correu-e: reprografia.poblenou@upf.edu 
  • Horari
 • Mar:
  • Edifici Docent Mar, 61.S07
  • Telèfon: 93 542 26 36
  • Correu-e: reprografia.mar@upf.edu
  • Horari

Pots fer arribar els teus suggeriments a reprografia.suggerencies@upf.edu.