Impressions i reprografia: Com recollir el treball a la impressora

Com recollir el treball a la impressora

Un cop s'ha enviat un treball a imprimir, cal anar a recollir el document a qualsevol impressora de qualsevol campus. Com que és un sistema d'impressió segur, cal autenticar-se a la impressora per poder recollir el document.. Hi ha tres opcions per accedir al sistema:

  1. amb el carnet de la UPF: apropa el carnet al lector per desbloquejar la pantalla;
  2. amb el teu usuari UPF;
  3. amb l'aplicació de mobilitat.
  4. amb nombre d'ID o un usuari identificador que proporciona el mateix sistema quan entres a la web https://imprimir.s.upf.edu amb les dades d'accés als ordinadors. Recorda que per accedir a https://imprimir.s.upf.edu des de casa has d'habilitar la connexió VPN.

Aquest accés el poden fer servir tant els usuaris externs registrats com usuaris UPF que prefereixin entrar d'aquesta manera i no amb el carnet o amb l'autenticació d'accés als ordinadors.

El procediment de recollida de les impressions és el mateix en els quatre casos:

  1. Un cop t'has identificat, la pantalla es debloqueja i mostra el treball d'impressió.
  2. Selecciona el treball que vols imprimir o fes Imprimir tot per imprimir tots els treballs pendents. Si vols anul·lar una impressió, el selecciones i fas Cancel·lar treball.
  3. Un cop acabis, tanca la sessió amb l'opció Finalitzar que hi ha a la part superior de la pantalla.