Usuari de recerca: Com obtenir un usuari de recerca

Més manuals

ca | es | en

1. Contactem amb el servei d'informàtica, àrea de recerca, mitjançant el CAU

El Personal docent/investigador o personal d’administració pot demanar l’usuari de recerca obrint una nova incidència mitjançant el CAU al servei d’informàtica, àrea de recerca.

A la ‘Descripció’ notifiquem que volem obtenir un usuari de recerca acompanyat de la informació que especifiquem a continuació:

  • Nom i cognoms
  • Grup de recerca al qual pertanyem: en cas de no saber-ne el nom cal contactar amb la nostra secretaria per tal que ens faciliti la informació
  • Correu electrònic

En enviar el CAU caldrà fer-ne una còpia per l’investigador principal del grup o al personal interlocutor del seu grup de recerca amb informàtica, de manera que el servei d’informàtica tingui constància de que l’investigador principal n’està informat. Nosaltres no podem assignar una persona a un grup determinat si no sabem que aquesta persona pertany a aquest grup i de quina forma ho fa, de forma permanent o com una col·laboració puntual.

En cas de no disposar d’usuari al CAU per obrir la incidència, cal demanar a l’investigador principal o la persona interlocutora amb informàtica del seu grup de recerca que ells obrin el CAU.

2. Canviem la contrasenya

Un cop tenim l’usuari creat, el qual ens han assignat via correu electrònic, canviem la contrasenya perquè sigui personal i intransferible. Obrim l’enllaç http://login.rp.upf.edu 

En cas d’haver oblidat la contrasenya tenim l’opció de modificar-la per correu electrònic on ens demana l’usuari https://login.rp.upf.edu/?action=sendtoken