Skip to Main Content

Humanitats: Perspectiva de gènere

Per començar

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Discriminació sexual envers les dones | Igualtat entre els sexes i història | Sexisme en el llenguatge |
 Violència envers les dones i filosofia | Violència envers les dones i història | Violència envers les dones i literatura

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Saps com aplicar la perspectiva de gènere a ...

la docència?

Fitxes docents per treballar l’abordatge de la violència masclista en humanitats:

Col·lecció de guies elaborades per la Xarxa Vives d'Universitats:

a la recerca doctoral i postdoctoral?

a d'altres àmbits temàtics?

Vols conèixer els millors Treballs de Fi de Grau i de Fi de Màster sobre temes de gènere?

Cerca Treballs de Fi de Grau i de Fi de Màster a l'e-Repositori:

Saps com aplicar la perspectiva de gènere als TFG i TFM?

Et recomanem

Perspectiva de gènere, per què?


Humanitats

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici