Correcció d'exàmens: Indicacions per als estudiants

És molt important que abans de respondre un examen, els professors donin als estudiants les següents indicacions:

Encapçalaments del full de respostes

 

Encapçalament 1: cal omplir les dades amb lletra clara, sobretot el nom i els cognoms.

Encapçalament 2: és obligatori omplir les següents camps per poder corregir l'examen: 

  • DNI: cal posar-lo sense la lletra.
    En el cas que l'estudiant no tingui DNI pot identificar-se amb l'UNIS a l'últim camp de l'encapçalament 2.
  • PERMUT: només en cas que hi hagi diferents models d'exàmens.
  • GRUP: només si ho indica el professor.
  • CAMP SENSE CAPÇALERA:  omplir amb l'UNIS només si l'estudiant no té DNI.
    Cal posar-lo de dreta a esquerra i sense la lletra "u".

    Exemple: Si el teu uNIS és u646490, cal que omplis el camp de la següent manera:

Instrumental de marcatge

És obligatori marcar les respostes amb llapis molt negre (número 1, 2), o bé amb bolígraf o retolador negre, i no utilitzar altres colors ni cap tipus de líquid corrector (Tipp-Ex).

Marcatge de les respostes

Per marcar una casella, cal omplir-la completament i, a més, és convenient no fer cap marca fora dels límits de la casella ni escriure als marges del full o a sobre del codi de barres de l'esquerra. Una marca fora de lloc o que sobresurti dels límits de la casella, pot suposar una resposta errònia.

En exàmens de fins a cent preguntes, la numeració és la que figura a la dreta de les caselles. Per cada pregunta es disposa de dues fileres de caselles. La filera superior és per marcar les respostes correctes. La segona filera serveix exclusivament per anul·lar la resposta errònia que s'ha introduït a la primera filera. No s'ha de marcar mai la resposta correcta a la segona filera.

Exemples:

 

 

La resposta marcada és la B
 

 

 

La resposta marcada és la D; la B ha quedat anul·lada
 

 

 

NO HI HA MARCADA CAP RESPOSTA CORRECTA
(tant la B com la D són respostes anul·lades)


En exàmens de més de cent preguntes, la numeració és la que figura a l'esquerra de les caselles. Per a cada pregunta es disposa només d'una filera de caselles. En aquest cas, l'examen s'ha de fer amb llapis i els errors s'han d'esmenar amb una goma d'esborrar. Mai no s'han de rectificar les respostes amb líquid corrector tipus Tipp-ex!