Correcció d'exàmens: Descripció

Descripció del servei

La correcció amb lector òptic és el procediment per corregir els exàmens tipus test de forma automatitzada.

Per tal que la correcció es pugui fer adequadamant, és molt important seguir les indicacions adequades, tant a l'hora de confeccionar i preparar l'examen, com a l'hora de realitzar-lo.

És imprescindible reservar hora per a la correcció seguint algun dels procediments explicats a l'apartat reserves.