Correcció d'exàmens: Correcció dels exàmens

Per tal que la correcció dels exàmens es pugui fer adequadament és molt important llegir els següents apartats:

Plantilles

L'examen pot ser únic o tenir diferents models. Si s'han definit diferents models, cal preparar una plantilla per a cadascun.

El professor ha de preparar una plantilla del seu examen i portar-la el dia de la correcció, en la qual es marquen les respostes correctes de totes les preguntes. La plantilla no pot contenir respostes rectificades.

Les plantilles han d'estar emplenades amb la informació:

 • DNI: cal marcar totes les caselles del número 9.
 • PERMUT: número de model.
 • Grup: si apareix a la plantilla, és obligatori que també hi sigui als fulls de resposta dels estudiants.

Quan les respostes possibles per pregunta siguin diverses, NOMÉS serà correcta la resposta quan l'estudiant les respongui TOTES: passarem 1 plantilla amb totes les respostes possibles marcades i seleccionarem l'opció MULTIRESPOSTA.

Quan les respostes possibles per pregunta siguin vàries, NOMÉS serà correcta la resposta quan l'estudiant respongui a UNA d'elles: passarem tantes plantilles com respostes possibles i seleccionarem les opcions RESPOSTA ÚNICA (hi ha més d'una resposta vàlida).

Puntuació

Quan es fa la correcció es podrà decidir:

 • La puntuació màxima de l'examen.
 • La penalització per a cada pregunta errada.
 • Si les preguntes en blanc també penalitzen.
 • El nombre de decimals amb què es vol obtenir la nota (0 a 2).

Incidències

En el moment de corregir, cal notificar si hi ha incidències de qualsevol tipus:

 • Si hi ha preguntes anul·lades.
 • Si hi ha preguntes que tenen més d'una resposta vàlida, tot i que inicialment s'hagués pensat que només n'hi hauria una de vàlida (en examen monoresposta). En aquest cas, no marqueu les altres respostes a la plantilla (la persona que faci la correcció ja ho indicarà al seu moment).
 • Altres incidències que es puguin produir.

Resultats

Es lliuraran els resultats de l'examen en format Excel a través del CAU. Només es lliuren en paper si el professor ho sol·licita:

 • Llistat de resultats.
 • Llistat de notes.
 • Característiques de les preguntes.
 • Informació estadística.

Si hi ha cap incidència posterior (falten dades, es vol tornar a demanar el fitxer, etc.) s'ha de comunicar via CAU.