Avaluar i acreditar la publicació científica: Indicadors de publicacions

ca | es | en

Quartil / Percentil

El quartil és un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva mateixa àrea temàtica.

Quartiles image

El quartil d'una revista es té en compte en les acreditacions de professorat (ANECA, AQU), sol·licituds d'organismes oficials, etc. També és útil conèixer el quartil d'una revista abans de decidir on publicar. 

Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són:

Factor d'impacte (IF)

El factor d'impacte d'una revista és la mitjana de cops que, en un any determinat, van ser citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors.
Calculation JIF ed. 2022

Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són:

Journal Citation Indicator (JCI)

Nou indicador del JCR inclou totes les revistes de la Web of Science Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded
 • Social Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index

Journal Citation Indicator formula

Podeu veure el tutorial a Journal Citation Indicator Guide

La base de dades que ofereix aquest indicador és:

CiteScore (SCOPUS)

Mesura el nombre de cites rebudes per una revista en un any de tots els documents publicats en els quatre anys anteriors, dividit entre el nombre de documents indexats a Scopus publicats en aquests mateixos quatre anys.

Citescore 2022 captura pantalla

La base de dades que ofereix aquest indicador és:

SJR i SNIP (SCOPUS)

SJR indicator image

SNIP indicator image

Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són:

Índex d'immediatesa (JCR)

 • Indicador que mesura la rapidesa amb què se cita un article d'una revista a JCR (Journal Citation Reports).
 • Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles publicats en un any donat, pel nombre d'articles publicats en aquest mateix any.

Eigenfactor

Eigenfactor logo

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de PageRank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades).  

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

Característiques principals:

 • cobreix un període de  5 anys
 • mesura la importància de les revistes dins una comunitat científica. 
 • pondera la importància de les citacions rebudes per una revista segons d’on provenen (de revistes més o menys citades)
 • indicador més qualitatiu que quantitatiu
 • les categories Eigenfactor tenen una classificació unívoca 
 • no té en compte la autocitacions
 • utilitza un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google

Índex h (revistes)

 • Expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h citacions.