Evaluar y acreditar la publicación científica: Indicadores de publicaciones

ca | es | en

Quartil / Percentil

El quartil és un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva mateixa àrea temàtica.

Quartiles image


Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

JCR (Journal Citation Reports)
Scopus 
SJR (Scimago Journal & Country Rank) 

El quartil d'una revista es té en compte en les acreditacions de professorat (ANECA, AQU), sol·licituds d'organismes oficials, etc. També és útil conèixer el quartil d'una revista abans de decidir on publicar. 

Factor d'impacte (IF)

El factor d'impacte d'una revista és la mitjana de cops que, en un any determinat, van ser citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors.
Impact factor formula

Journal citation reports Help.

Les bases de dades que ofereixen aquest indicador són: 

JCR (Journal Citation Reports)

Web of Science 

Journal Citation Indicator (JCI)

Nou indicador del JCR inclou totes les revistes de la Web of Science Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded
 • Social Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index

Journal Citation Indicator formula

Podeu veure el tutorial a Journal Citation Indicator Guide

La base de dades que ofereix aquest indicador és

JCR (Journal Citation Reports)

 

 

 

CiteScore (SCOPUS)

Improved CiteScore methodologyMesura el nombre de cites rebudes per una revista en un any de tots els documents publicats en els quatre anys anteriors, dividit entre el nombre de documents indexats a Scopus publicats en aquests mateixos quatre anys.

Metodologia de CiteScore.

CitesScore FAQs.

La base de dades que ofereixen aquest indicador és: Scopus

 

 

SJR i SNIP (SCOPUS)

SJR indicator image


SJR (SCImago Journal Rank) indicator: Indicador que mesura el prestigi d'una revista. Té en compte l'àrea temàtica de la revista i normalitza les citacions segons el camp temàtic. Expressa la mitjana de citacions ponderades que van rebre durant l'any seleccionat els articles publicats a la revista seleccionada en els tres anys anteriors.

 

 

SNIP indicator image


SNIP (Source Normalized Impact per Paper) indicador que compara les publicacions d'una mateixa àrea temàtica. Comptabilitza la freqüència amb la què els autors citen altres documents i la immediatesa de l'impacte de la citació.

 

 

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són: Scopus and SJR (Scimago Journal & Country Rank)  

Índex d'immediatesa (JCR)

 • Indicador que mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista a  JCR (Journal Citation Reports).
 • Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles publicats en un any donat, pel nombre d'articles publicats en aquest mateix any.

 

Eigenfactor

Eigenfactor logo

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de PageRank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades).  

Les bases de dades que proporcionen aquest indicador són:

Característiques principals:

 • cobreix un període de  5 anys
 • mesura la importància de les revistes dins una comunitat científica. 
 • pondera la importància de les citacions rebudes per una revista segons d’on provenen (de revistes més o menys citades)
 • indicador més qualitatiu que quantitatiu
 • les categories Eigenfactor tenen una classificació unívoca 
 • no té en compte la autocitacions
 • utilitza un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google

Índex h (revistes)

 • Expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h citacions.