Avaluar i acreditar la publicació científica: Acreditacions i sexennis

ca | es | en

Acreditacions i sexennis

Et donem suport en la valoració de la teva publicació científica per als processos d'avaluació dels organismes que acrediten i avaluen la recerca: AQU, ANECA, CNEAI, Plan Estatal, ERC, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, entre d'altres. Podem ajudar-te en:

  • Cercar el factor d'impacte de les publicacions
  • Cercar les cites rebudes en articles científics, llibres i capítols de llibre
  • Conèixer la qualitat editorial de les publicacions científiques
  • Trobar evidències de la qualitat de les teves publicacions
  • Generar el teu CV en els diferents formats i llengües

AQU

Important! Baixeu-vos l'última versió de la plantilla de Curriculum Vitae
Els canvis més destacats es donen a l’apartat: “B.1 Articles en revistes indexades“.
Ara hi ha dues opcions:
- Web of Science Core Collection i JCR
- Scopus i SJR
I per les publicacions que no estiguin en cap dels anteriors: Altres indicis de qualitat.

AQU articles en revistes indexades

Recordeu que llibres i capítols també tenen Indicis de qualitat:

AQU llibres/cap

 

CNEAI

Logo CNEAI