Videoconferència professional: Tarifes

Tarifes

El cost del servei de videoconferència depèn de la persona o de l'entitat que sol·licita el servei.

Personal de la UPF

Videoconferència via IP

  • Preu sense cost

Videoconferència via RSDI o ISDN

Entitats alienes a la UPF

Videoconferència via IP

Videoconferència via RSDI o ISDN