Videoconferència professional: Com es sol·licita?

Com es sol·licita?

Per poder realitzar una videoconferència cal que t'adrecis a la Direcció del teu Campus per sol·licitar la reserva d'una de les sales equipades. Les adreces de contacte són:

Una vegada realitzada la reserva, la Unitat d'Informàtica del Campus es posarà en contacte amb el sol·licitant per intercanviar la informació necessària per dur a terme la videoconferència:

  • Et donaran les dades de la nostra unitat de videoconferència, per tal que puguis facilitar-les a l'altre interlocutor.
  • Et demanaran les dades de l'equipament de videoconferència de destí i la persona de contacte.
A fi de garantir l'èxit de la videoconferència, es recomana fer una reserva prèvia per poder realitzar proves de comunicació.​