Videoconferència professional: On es pot fer?

On es pot fer una videoconferència?

La UPF disposa de sis unitats de videoconferència, distribuïdes pels diferents Campus.

Campus Ubicació Especificacions
tècniques
Tipus de
videoconferència
Campus de la Ciutadella Sala de Graus Albert Calsamiglia POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.133.11
Via IP
Via RDSI/SDN
Auditori edifici Mercè Rodoreda POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.133.10 
Via IP
Via RDSI/ISDN
Mercè Rodoreda 24 (1a planta) MONDOPAD
IP: 84.89.133.6 
Via IP
Mercè Rodoreda 24 (4a planta) MONDOPAD
IP: 84.89.133.7
Via IP
Campus del Poblenou
Tànger, 3a planta (espai 55.309) POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.138.66 
Via IP
Campus del Mar

Aiguader (espai 61.109)

POLYCOM VSX 6000
IP: 84.89.138.33 

Via IP