Videoconferència professional: Descripció

Descripció

El servei de videoconferència professional consisteix en una comunicació simultània d'àudio i vídeo que permet que persones situades en llocs allunyats entre si puguin mantenir una reunió com si es trobessin en una mateixa sala. Addicionalment, s'ofereixen facilitats telemàtiques com l'intercanvi d'informacions gràfiques, imatges fixes, transmissió de fitxers, etc.

De la mateixa manera que existeixen programaris domèstics per fer aquest tipus de videoconferència, la UPF disposa d'equipament professional que esta a la teva disposició. Aquesta guia et mostrarà com utilitzar-les.

La UPF disposa de 6 unitats de videoconferència, distribuïdes pels diferents Campus.