Mesures de seguretat TIC per a treballar a distància: Còpies de seguretat

Fes còpies de seguretat dels documents generats en local al teu ordinador personal.

Tens diferents opcions:

  • Servei d’emmagatzemament a la carpeta de xarxa P:
    Consulta la guia Accés a carpetes compartides des de fora de la UPF
  • Servei d’emmagatzemament a Google Drive
  • Memòria USB
    Prèviament neteja-la o formateja-la per a garantir que no té cap risc
  • Disc dur extern