Mesures de seguretat TIC per a treballar a distància: En acabar la feina