Mesures de seguretat TIC per a treballar a distància: Navegació segura per Internet

Evita la navegació per pàgines no segures i evita la instal·lació de qualsevol programari o contingut dubtós

  • Els navegadors web han d’estar actualitzats i configurats amb la darrera versió i actualitzacions de programari. 
  • Elimina periòdicament l’historial de navegació, les cookies, contrasenyes recordades i altres arxius temporals. Així evitem potencials elements espies.
    Segueix les instruccions de cada navegador: