Entorn de monitorització: Vista Principal

Més manuals

ca | es | en

Vista Principal

Secció número 1

En aquesta secció hi trobem:

  • Llista dels problemes de serveis i servidors que encara no han estat resolts.
  • Mostra de tots els serveis recuperats recentment.

Secció número 2

En aquesta secció (banda esquerra), hi trobem diverses apartats on visualitzar els servidors del grup de recerca al que pertany l’usuari.  Al següent apartat expliquem les seccions més importants.